afval scheidenHet afvalbeleid in Zoetermeer gaat de komende jaren flink veranderen als het aan het college ligt. In de voorstellen van het voorjaarsdebat werd ook gesproken over veranderingen in afvalscheiding en op termijn de invoering van diftar.

Het nieuwe afvalbeleid richt zich vooral op afvalscheiding, de eerste stap is het ophalen van plastic afval aan huis. Dit zal starten met een pilotproject in 2020. Het plastic afval zou dan 1 keer per maand aan huis opgehaald worden. "De grijze container komt dan veel minder vol en hoeft ook nog maar eens in de maand opgehaald te worden", zo vertelt wethouder Jakobien Groeneveld. "GFT-afval blijft zoals het nu is, met twee keer in de maand een ophaaldag, om te voorkomen dat er overlast ontstaat door stank."

Wethouder Jakobien Groeneveld heeft Afvalbeleid in de portefeuille en is ook bij andere gemeentes langs gegaan om daar het beleid te bekijken. "Zoetermeer bungelt nu in Nederland onderaan met het scheiden van afval, dit komt ook omdat 12 jaar geleden de invoering van Diftar hier is mislukt. Wij kunnen nu leren van andere gemeentes die hier verder in zijn en goed bekijken wat er werkt en wat niet".

In een later stadium, op zijn vroegst in 2022, wil het college ook weer een vorm van Diftar in Zoetermeer invoeren, waarbij iedereen betaalt voor de eigen hoeveelheid afval. Plannen hiervoor worden nu nog verder ontwikkeld. Ook de ervaringen met het mislukken van het invoeren van Diftar, gedifferentieerd tarief, worden hierin meegenomen. Groeneveld: "Ik weet dat er toen bezwaren en problemen waren maar ik ga uit van het goede gedrag van de gemiddelde Zoetermeerder, die zich best wil inzetten om zijn afval goed te scheiden."

Het nieuwe afvalbeleid moet nog goedgekeurd worden door de gemeenteraad.

 

 

-advertenties-

-goede doel-