ScootmobielZoetermeer heeft vanaf deze maand twee nieuwe leveranciers van hulpmiddelen voor gehandicapten, Wmo Solutions (Reva) en Medipoint. Cliënten zijn ingedeeld bij een van de twee leveranciers, maar hebben nog weinig informatie gehad over de serviceafspraken.

motie 2011 41Het college laat de gemeenteraad in een afdoening van een motie weten een aangenomen motie niet te zullen uitvoeren. Het gaat om de Motie 2011-41: ‘Geen verkoop zonder bestemmingsplan’, die op 14 december 2020 met 22 stemmen voor en 16 stemmen tegen door de gemeenteraad werd aangenomen.

buurtvaderZoetermeer Vooruit zou graag buurtvaders in willen zetten in de wijken. Buurtvaders zijn vaders die toezicht uitoefenen op de jongeren uit hun wijk. Het gaat met name om jongeren die in de buurt rondhangen en incidenten, overlast of kleine criminaliteit veroorzaken.

ALL RIGHTS RESERVED.DUPLICATION AND COMMERCIAL EXPLOITATION IN ANY FORM OR WAY FORBIDDEN UNLESS THERE IS WRITTEN PERMISSION BY THE AUTHOR: FOTOFLEX.NL - THE NETHERLANDSDe Zoetermeerse wethouder Ingeborg ter Laak (CDA; zorg en welzijn) heeft van alle 16 Zoetermeerse kandidaten de Kamerverkiezingen van vorige week er het best afgebracht. Zo blijkt uit de op vrijdag 26 maart 2021 door de Kiesraad aan Kamervoorzitter Khadija Arib overhandigde officiële uitslag. De nummer 48 op de lijst van het CDA haalde in totaal 323 stemmen.

zwembadZoetermeer Vooruit wil dat de wethouder Sport, Ingeborg ter Laak, op zoek gaat naar alternatieven voor het ochtendzwemmen. Door bezuinigingen op de Zoetermeerpas is het voor de zwemverenigingen nu niet meer rendabel om het ochtendzwemmen te organiseren.

mulltonnen 3979757 1920Zó! Zoetermeer zal in de komende vergaderingen van de gemeenteraad ervoor pleiten dat er geen kostbaar referendum over het afvalbeleid wordt gehouden, maar dat het besluit over het afvalbeleid wordt ingetrokken. Als het afvalbeleid wordt teruggetrokken, is een referendum niet nodig.

verkiezingsbord maart 21 1De VVD heeft in Zoetermeer de meeste stemmen gekregen en groeide met 1,6% van 23 naar 24,8% van de stemmen. D66 verdreef de PVV van plaats 2 en zag het percentage stijgen van 10 in 2017 naar 14,7% nu.

gaspitDe gemeente Zoetermeer staat voor een enorme opgave. In 2040 moeten alle gebouwen van het aardgas af. Dat betekent dat over nog geen 20 jaar alle energie die nodig is om gebouwen in Zoetermeer te verwarmen en te koelen én de energie voor warm water duurzaam moet worden opgewekt.

sh Stadhuisplein leeg 2020De VVD wil nu alvast nadenken over de mogelijkheden voor bijvoorbeeld de horeca ondernemers om hun buitenterrassen weer te kunnen openen, liefst al vanaf eind maart. De partij wil dat de ondernemers, na het verlies van de afgelopen maanden, de zomermaanden zo winstgevend mogelijk door kunnen komen.

stadshart overzichtVijftien burgemeesters uit Nederland roepen op om een gezamenlijk 'deltaplan' van 20 jaar in het leven te roepen om achterstandswijken extra te steunen. De Zoetermeerse VVD wil dat de gemeente Zoetermeer zich actief opstelt en zich aansluit bij dit initiatief.

-advertenties-

-goede doel-