maandverbandZoetermeer Vooruit vindt dat de bestrijding van menstruatiearmoede een taak is van de gemeente. Onderzoek heeft aangetoond dat in Nederland één op de tien meisjes en vrouwen wel eens geen geld heeft voor maandverband of tampons. Zij kunnen dan niet of moeilijk meedoen aan het sociale leven.

Jan Iedema lijsttrekker VVD Zoetermeer 2De coalitiebesprekingen zijn nog volop aan de gang tussen de 6 partijen die na de verkiezingen met elkaar het college willen vormen: VVD, LHN, PDvZ, Zó! Zoetermeer, CDA en Cu-SGP. Maar de contouren van het nieuwe college tekenen zich al af, met 4 nieuwe wethouders in het bestuur.

muntgeldDe laagste inkomens in Zoetermeer, die in aanmerking komen voor de ZoetermeerPas, krijgen nog een extraatje. In juni besloot de raad al dat eenmalig een vergoeding verstrekt zou worden, voor een bedrag van totaal €125.000 euro.

winkelwagen volDe LHN blijft bij het standpunt dat er geen verruiming van de winkeltijden moet komen op Goede Vrijdag, op 4 mei en op 24 december. LHN fractieleider Hilbrand Nawijn noemt het ‘een onzalig idee’ dat winkels op deze dagen tot 22 uur open zouden mogen blijven.

thermostaatDe raad heeft tijdens de raadsvergadering maandag 9 mei unaniem het voorstel aangenomen van de eenmalige energietoeslag van het Rijk. Wethouder Groeneveld heeft toegezegd dat het geld zo snel mogelijk naar de mensen gaat die er recht op hebben.

Bouke Velzen wethouderskandidaat ChristenUnie SGP ZoetermeerDe besturen van de ChristenUnie-SGP dragen Bouke Velzen (41 jaar) voor als kandidaat-wethouder. Velzen treedt daarmee in de voetsporen van Andries Heidema, die 24 jaar geleden wethouder werd voor de combinatie GPV/RPF/SGP.

Bas EenhoornFormateur Bas Eenhoorn gaat verder aan de slag met het advies van verkenner Sander Dekker om met VVD, Lijst Hilbrand Nawijn, Partij Democratie voor Zoetermeer, Zó! Zoetermeer, CDA en ChristenUnie – SGP tot een nieuw coalitieakkoord te komen in Zoetermeer.

raadszaal 3De raad heeft maandagavond een motie aangenomen om een Werkgroep Democratisering op te richten. De werkgroep moet ervoor gaan zorgen dat de inwoners van Zoetermeer meer betrokken worden bij de politiek en de besluitvorming.

20220330 29808Gisteren werd bekend dat 6 Zoetermeerse partijen met elkaar verder gaan praten om een coalitie te vormen: VVD, LHN, PDvZ, Zó! Zoetermeer, CDA en CU-SGP. GroenLinks, toch de derde partij in Zoetermeer bij deze verkiezingen, voelt zich genegeerd in de onderhandelingen.

20220330 29821Afgelopen week zijn er uitgebreide gesprekken geweest tussen formateur Sander Dekker en alle politieke partijen in Zoetermeer. Sander Dekker heeft vandaag zijn advies aan de gemeenteraad aangeboden en adviseert een Zoetermeers college met 6 partijen.

-advertenties-

-goede doel-