slagroompatronenSteeds meer jongeren ontdekken lachgas als makkelijk verkrijgbaar, legaal genotsmiddel. “Lachgas mag dan wel legaal zijn, gebruikers kunnen bij overmatig gebruik ernstige gezondheidsklachten krijgen,” aldus CDA-raadslid Esmee van Oudheusden.

bezuinigingenDe bezuinigingen van € 12 miljoen in de Perspectiefnota zijn de komende jaren vooral nodig om de strop van € 9 miljoen op te vangen die is ontstaan doordat het Rijk de jeugdzorg naar de gemeenten heeft overgeheveld. Zoetermeer is bepaald niet de enige gemeente die daar grote financiële nadelen van ondervindt.

20180620 130392Het college biedt vandaag de Perspectiefnota 2020 aan de gemeenteraad aan. Een tekort van 12 miljoen moet gedekt worden, maar er wordt ook vernieuwd en geïnvesteerd. Zo wordt bijvoorbeeld in het centrum geld vrij gemaakt voor de ontwikkeling van de Markt en het Centraal Park.

digitale deurbel“De criminaliteitscijfers in Zoetermeer dalen. Dat is een positieve ontwikkeling, maar er kan meer worden gedaan,” vindt CDA-raadslid David Weekenstroo. Bij een pilot met de digitale deurbel in Almere halveerde het aantal inbraken en voelden de bewoners zich aanzienlijk veiliger.

2019 05 09 PZ bEen grote groep mensen reageerde op de oproep van de fractie van Zó! Zoetermeer om te komen praten over het parkeren in de Binnenstad en rondom de Afrikaweg. Zowel de bestaande als de verwachte problemen werden besproken, zoals de verbouwingen in het stadscentrum.

wapenvondstHet CDA Zoetermeer wil een einde maken aan illegale (vuur)wapenbezit. Raadslid David Weekenstroo vindt het niet normaal dat mensen illegaal verboden wapens bezitten. Hij wil dat er een inleveractie komt, zonder dat daar straf op volgt.

gevangenis2De Zoetermeerse gevangenis staat al lange tijd leeg, in juli 2017 werden de laatste gevangenen overgeplaatst. Er is nog geen duidelijkheid over de toekomst van het gebouw, veel mensen zouden er graag jongerenwoningen zien, of het gebouw een culturele bestemming geven.

bord parkeerplaatsDe fractie van Zó! Zoetermeer maakt zich grote zorgen over de parkeergelegenheid in en om de binnenstad van Zoetermeer. Zó! organiseert op donderdagavond 9 mei aanstaande een bijeenkomst voor alle mensen die in de binnenstad wonen en werken om over alle plannen van het college te praten.

Wethouder Marc Rosier medium lachendDiverse meevallers zorgden ervoor dat de gemeente de jaarrekening 2018 met een licht positief resultaat kon afsluiten, net als de afgelopen jaren. Het netto financieel resultaat komt daarmee in totaal uit op € 1,7 miljoen. Een afwijking van 0,5% op de totaal begroting van ruim € 350 miljoen.

2012 1022007Er komt geen visie voor het Burgemeester Van Tuyllpark. Afgelopen maandag heeft de samenspraak plaatsgevonden over het Burgemeester Van Tuyllpark en werd door raads- en commissieleden gekeken of er een visie voor het park moet komen.

-advertenties-

-goede doel-