20180620Tijdens het voorjaarsdebat werd vooral één ding pijnlijk duidelijk: de gemeente zit in zwaar weer. De kosten van de zorg lopen op en de coronacrisis zorgt voor financiële onzekerheden. De stad staat dan ook voor grote uitdagingen. Er werden veel moties ingediend, maar weinig geld uitgegeven.

Huis van de WijkTijdens de raadsvergadering van maandag 29 juni worden meerdere moties behandeld die pleiten voor een Huis van de Wijk. Bij het aantreden van het college is al afgesproken dat er meer aandacht zou komen voor wijkgericht werken, een Huis van de Wijk zou hierin een goede stap zijn, vinden de partijen.

barbecueDe Zoetermeerse VVD vindt dat Zoetermeer dé plek is om je zomervakantie te vieren. Nu veel mensen in eigen stad vakantie gaan vieren, wil de partij in een drietal stadsparken barbecue plekken te realiseren.

derya_yulaGroenLinks Zoetermeer dient tijdens het voorjaarsdebat van 22 juni een motie in om een jongerenraad op te zetten. Deze jongerenraad dient representatief te zijn voor de jongeren in Zoetermeer en een adviesrecht krijgen op onderwerpen in het Sociaal Domein, zoals jeugdzorg en Zoetermeer 2040.

Frank Schoonbeek D66De gemeente Zoetermeer gaat het proces van de inning van de gemeentelijke belastingen aanpassen. Dit betekent dat de belastingbetaler in Zoetermeer voortaan eerst een kosteloze herinnering ontvangt, voordat er een aanmaning (met kosten) wordt verzonden.

sh Stadhuis Forum baliesHet college wil bij de Verbeterpunten van het Stadhuis Forum vooral inzetten op meer vergaderruimte. Het aantal medewerkers is de afgelopen jaren met ruim 17% gestegen, waardoor er nu minder werkplekken per medewerker beschikbaar zijn.

20200602 foto bij persbericht gebiedsgerichte ondersteuning Het college wil het zorg- en welzijn veld overzichtelijker en integraler te maken en heeft daarom het voorstel gebiedsgericht ondersteuning gedaan. Het is de bedoeling dat één partij met daarin meerdere zorg- en welzijnspartners alle voorzieningen binnen de WMO en preventieve jeugdactiviteiten bieden.

bord parkeerplaatsHuidige bewoners van de binnenstad kunnen als ze dat willen een tweede parkeervergunning krijgen. Het parkeeronderzoek wordt – zodra de corona-maatregelen verder zijn versoepeld – overgedaan en de bezoekersregeling krijgt vorm. Zo blijkt uit beantwoording vragen van Zó! Zoetermeer en het CDA.

liefenleed2Met het Lief-en-Leed potje deelt de gemeente Zoetermeer 75 euro uit voor cadeautjes aan de buren. De Zoetermeerse VVD vindt dit geen goed idee in crisistijd: “Eenzaamheid bestrijden is een mooi doel, maar je kunt je afvragen of dit de beste manier is om het belastinggeld uit te geven.”

Marissa en SusanneDe PvdA Zoetermeer is geschrokken van de mogelijke gevolgen van de plannen om de cliëntondersteuning door zorg- en welzijnsaanbieders in Zoetermeer anders te gaan organiseren. De PvdA vreest dat cliënten straks niet meer zelf de hulp kunnen regelen die het beste bij hen past.

-advertenties-

-goede doel-