pgb Op basis van cijfers van het overheidsplatform Zicht op Ondermijning blijkt dat bijna 1 op de 10 aanbieders van zorg via een persoonsgebonden budget een strafblad heeft. PDvZ stelde hierover vragen aan de Zoetermeerse wethouders.

 zonnepark roeleveenseweg De CDA-afdelingen van Pijnacker-Nootdorp, Lansingerland en Zoetermeer delen gezamenlijk hun zorgen over de voorgestelde locatie voor zonnepanelen bij de Roeleveenseweg in Zoetermeer. Het CDA ziet liever zonnepanelen op bestaande gebouwen.

 De Sniep De gemeenteraad van Zoetermeer heeft 15 mei ingestemd met het raadsvoorstel over de randvoorwaarden voor het woningbouwproject op locatie De Sniep. Na een lang debat werd het voorstel aangenomen, met enkele amendementen.

 vluchtelingenopvang Het college ziet geen mogelijkheid om de motie ‘Geen voorrang voor statushouders in sociale huur’, die in juni 2022 is aangenomen, uit te voeren. Er zijn volgens wethouders Weerwag en Ter Laak geen goede alternatieven voor het huisvesten van de statushouders die Zoetermeer door het Rijk toegewezen krijgt.

 Ja ja sticker Het college schuift de invoering van de Ja/Ja-sticker door naar het nieuwe afvalbeleid. In juli 2019 besloot de raad al tot invoering van de sticker, die de hoeveelheid afval door reclamefolders verkleint, bij invoering van het afvalbeleid.

 20140303 11388 Het CDA Zoetermeer heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de verkeerssituatie bij de Wethouder Jennétunnel, de fiets- en voetgangerstunnel bij station Zoetermeer-Oost. De tunnel is op dit moment gesloten voor onderhoud.

tiktokZoetermeerse ambtenaren kunnen binnenkort de app TikTok niet meer op hun werktelefoon installeren en gebruiken. Het kabinet ontraadt het gebruik van de app, maar de gemeente Zoetermeer wil een stap verder gaan en het ook niet meer mogelijk maken dat deze app gebruikt wordt.

20230415_103259Afgelopen zaterdag kwamen mensen uit de Zoetermeerse politiek, de voorzitter van het COC Haaglanden en enkele jongeren uit de LHBTI+ gemeenschap samen op het Stadhuisplein om hun solidariteit te betuigen met het COC Eindhoven.

Veronique Frinking CDAZoetermeer is een van de acht gemeenten in Nederland die uitgekozen is voor de pilot 'Aan de slag met burgerfora'. De pilot is een toezegging van de minister van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Het CDA Zoetermeer is blij met de deelname aan deze pilot.

 mulltonnen 3979757 1920 Oud-raadslid Peter Vergers dient vanavond bij de gemeenteraadsvergadering een burgerinitiatief in, om een pilot te starten met het gescheiden ophalen van plastic afval. Vergers is bang dat het nog jaren zal gaan duren voor er in Zoetermeer een nieuw afvalbeleid is.

-advertenties-

-goede doel-