raadszaal 3Door de geldende coronamaatregelen kan de Zoetermeerse raad op dit moment niet meer fysiek bij elkaar komen, alle raadsvergaderingen werden afgezegd. Nu komt er echter toch een mogelijkheid om digitaal te gaan vergaderen én besluiten te nemen.

lhn geld terugDe lokale partij LHN roept op Facebook op om in de coronacrisis kleine ondernemers te steunen. Kleine ondernemers hebben het nu heel zwaar doordat opdrachten wegvallen en klanten niet meer komen. De LHN wil de Enecogelden inzetten om deze ondernemers te helpen.

raadszaal 3De gemeenteraad kan tijdens de coronacrisis niet meer bij elkaar komen, alle raadsvergaderingen zijn afgelast. Hoe gaat de raad hier mee om en is er nog wel onderling contact mogelijk? Wij vroegen de Zoetermeerse fractievoorzitters hoe zij om gaan met deze crisis.

vluchtelingen kinderen SP Zoetermeer vindt dat gemeente Zoetermeer gehoor moet geven aan de noodkreet van VluchtelingenWerk Nederland om alleenstaande kinderen uit Griekse kampen op te vangen. Negen gemeenten in Nederland, waaronder Den Haag en Leiden hebben al laten weten een deel van de kinderen te willen opnemen.

bouwsteigerHet CDA Zoetermeer maakt zich grote zorgen over de financiële gevolgen van de invoering twee nieuwe wetten in 2021: de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb) en de Omgevingswet. Met de komst van de nieuwe wetten kan de betaalbaarheid van huur- en koopwoningen verder onder druk komen te staan.

EnecoDe gemeenteraad van Zoetermeer heeft onlangs definitief besloten dat de Zoetermeerse aandelen in energiemaatschappij Eneco worden verkocht. Dit levert de gemeente eenmalig een bedrag van naar schatting 95 miljoen euro op. De PvdA Zoetermeer vroeg Zoetermeerders wat zij met het geld willen doen.

handenRespijtzorg in Zoetermeer moet beter om overbelasting van mantelzorgers tegen te gaan. Respijtzorg is vervangende zorg waarbij iemand anders de zorg tijdelijk overneemt van een mantelzorger. “Het CDA Zoetermeer vindt respijtzorg voor mantelzorgers van groot belang.”

ZV foto westerparkIn Zoetermeer zijn nog geen Tiny houses, maar als het aan Zoetermeer Vooruit ligt zal dit snel veranderen. Zoetermeer Vooruit zet zich al langer in om Tiny houses in Zoetermeer te krijgen en denkt dat zulke huizen goed zouden passen bij het Westerpark.

avatar 1456300865 141x141Angelique Quentin wordt de nieuwe directeur van de gemeente, de huidige directeur R. van Nood zal per 1 april stoppen en met pensioen gaan. Zijn laatste werkdag zal zijn op 12 maart 2020. Per 1 maart 2020 start Angelique Quentin als directeur.

raadszaal 3Zó! Zoetermeer organiseert de Cursus Gemeentepolitiek voor mensen die interesse hebben in hoe de gemeenteraad werkt. De eerste twee bijeenkomsten gaan over de gemeentepolitiek en de derde ochtend is vooral bedoeld voor mensen die interesse hebben om zelf politiek actief te worden.

-advertenties-

-goede doel-

-Actie(F)tas-