Goede doelen zijn onmisbaar en meer dan nodig. Maar hoe vind je ze en wat doen ze? Zoetermeer Actief zocht het voor je uit. Op deze pagina vind je alle goede doelen die een band met onze stad hebben.

 

Logo Een gift voor Gist ZoetermeerEen gift voor GIST
Geld inzamelen voor verder onderzoek naar de ongrijpbare kankersoort GIST: dát is de doelstelling van de stichting 'Een gift voor GIST'. Het onderzoek waarvoor geld wordt ingezameld moet gericht zijn op behandelingen of medicijnen die de overlevingskansen van GIST-patiënten vergroten. GIST staat voor Gastro Intestinale Stroma Tumor en het is een zeldzame vorm van kanker die nog niet zo lang bekend is. De ziekte treft in Nederland jaarlijks zo’n 200 tot 300 nieuwe patiënten.

 

Logo Egelopvang ZoetermeerEgelopvang Zoetermeer
De Stichting Egelopvang Zoetermeer e.o. vangt sinds 1994 egels op. De egel is een beschermd dier en de stichting zorgt voor de zieke, verwonde en verweesde exemplaren zolang ze dat zelf niet kunnen. Daarna wordt de egel weer teruggezet in de natuur. Stichting Egelopvang werkt met ongeveer 60 vrijwilligers die zich inzetten voor het welzijn van de egels. Zonder hun hulp kan de egelopvang niet bestaan, zij vormen de kern van de opvang. Sponsors zorgen voor de financiële ondersteuning.

 

Logo Jong Perspectief ZoetermeerJong Perspectief
Jong Perspectief (JP) helpt kinderen en jongeren van 6 tot 24 jaar te bouwen aan een toekomst met 'Perspectief'. De hulp betreft vooral hun dagelijks functioneren en hun zelfredzaamheid. De stichting doet dit door middel van zogenoemde maatjesprojecten. Hierbij worden volwassen vrijwilligers één op één aan kinderen en jongeren gekoppeld, die in hun dagelijks bestaan wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

 

Logo Stichting Happy Days ZoetermeerHappy Days Zoetermeer
Ieder jaar organiseert Stichting Happy Days Zoetermeer een vakantiekamp voor 60 kinderen in de leeftijd van 9 tot en met 12 jaar die iets leuks verdienen. Bijvoorbeeld vanwege een moeilijke periode of omdat ze door armoede nooit op vakantie gaan of een leuk uitje hebben. Happy Days kan niet de problemen van deze kinderen oplossen, maar de stichting kan ze wel een fantastische ervaring meegeven. Happy Days draait volledig dankzij sponsoren en donateurs. Financiële bijdragen en bijdragen in natura als vrijwilliger zijn welkom.

 

Logo Humanitas ZoetermeerHumanitas Zoetermeer
Humanitas biedt (tijdelijke) ondersteuning aan inwoners van Zoetermeer die het even niet alleen redden. Zij doen dat met hulp van ruim 170 enthousiaste, goed opgeleide vrijwilligers en op hun website vind je openstaande vacatures. Iedereen kan zelfstandig een beroep doen op hulp van Humanitas, ongeacht achtergrond, probleem, geloof of etniciteit. De Zoetermeerse afdeling biedt zes activiteiten op het gebied van financiële zelfredzaamheid, opvoedondersteuning en eenzaamheidsbestrijding.

 

Logo KWF ZoetermeerKWF Kankerbestrijding Zoetermeer
De afdeling Zoetermeer van KWF Kankerbestrijding staat voor minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven. Daar is veel geld voor nodig en dat wordt opgebracht door collectes en het organiseren van bijvoorbeeld een sponsorloop of een fietstocht. Je vindt KWF ook bij evenementen en jaarmarkten, waar zij mensen werven, informatie bieden en geld ophalen. Het KWF bestaat sinds 1967 en op dit moment telt de organisatie in Zoetermeer 28 wijkhoofden en ± 500 collectanten.

 

Logo Lionsclub Soetermare ZoetermeerLionsclub Soetermare
Lionsclub Soetermare zet zich in voor anderen. Dat doen ze de ene keer door het inzamelen van gelden voor een goed doel, een andere keer steken ze de handen uit de mouwen tijdens een hands on activiteit zoals bijvoorbeeld NL Doet en een inzameling voor de Voedselbank. Eén activiteit van Soetermare kennen veel Zoetermeerders inmiddels wel: het jaarlijkse Koningsontbijt bij het stadhuis. Lionsclub Soetermare is een damesclub met, behalve de inzet voor goede doelen, ook veel aandacht voor vriendschap en gezelligheid.

 

Logo Stichting AardedraadStichting Aardedraad
Stichting Aardedraad heeft als doel om (ex-) kankerpatiënten en hun naasten te verbinden en (opnieuw) te laten aarden. Zij worden met raad en daad en ‘op maat’ bijgestaan bij het vinden van antwoorden op vragen gedurende het ziekteproces en daarna. De stichting is met passie en liefde opgezet door Leike en Nikki, twee zussen met een eigen(wijze) kijk op de wereld. Met behulp van de ervaringen uit het ziekteproces van Leike, leveren beide zussen met hun stichting een bijdrage aan het welzijn van de (ex-) patiënten en hun familie.

 

Logo Stichting Elnura ZoetermeerStichting Elnura
De Zoetermeerse Stichting Elnura draagt een steentje bij aan de verbetering van de leefomstandigheden van kansarme, al dan niet dakloze kinderen in moeilijke leefsituaties, in het bijzonder in Kirgizië. Daarvoor werken zij ter plaatse samen met de lokale organisatie Center for the Protection of Children. Stichting Elnura heeft ook meegewerkt aan andere projecten in en buiten Kirgizië, veelal op het gebied van de medische zorg. Dat blijft de stichting doen als het op haar pad komt.

 

Logo Stichting Gewoon Daarom ZoetermeerStichting Gewoon Daarom
Gewoon Daarom’ heeft als doel om geen kinderverjaardag in onze regio ongevierd voorbij te laten gaan. De stichting organiseert daarom feestjes voor kinderen in de basisschoolleeftijd, waarvan de ouders niet genoeg geld hebben om de verjaardag van hun kind (uitgebreid) te vieren. Financiële bijdragen aan deze stichting zijn van harte welkom, evenals -in overleg- spullen zoals ballonnen, slingers en cadeautjes.

 

Logo Stichting Iedereen een Maaltijd ZoetermeerStichting Iedereen een Maaltijd
Stichting ‘Iedereen Een Maaltijd’ (IEM) helpt mensen die tussen de wal en het schip zijn beland en daardoor zonder eten zitten. Voor veel mensen is dat niet voor te stellen, maar voor een groeiend aantal gezinnen is dat helaas de harde werkelijkheid. De stichting helpt deze mensen met minimaal één gezonde maaltijd per dag, want slapen met een lege maag en niet weten hoe je jouw gezin moet voorzien van een warme maaltijd is vreselijk.

 

Logo Stichting Ikros ZoetermeerStichting IKROS Zoetermeer
De stichting ‘Ieder kind recht op speelgoed’ (IKROS) zorgt ervoor dat kinderen die geen speelgoed hebben toch kunnen spelen. Het IKROS is als het ware een speelgoedbank waar je speelgoed kunt halen. De kinderen mogen dat speelgoed houden of terugbrengen als zij er niet meer mee spelen. De speelgoedbank werkt met vrijwilligers en is afhankelijk van wat particulieren en bedrijven schenken.

 

Logo Stichting Leergeld ZoetermeerStichting Leergeld
Veel gezinnen met lage inkomens zitten dagelijks in spanning of het ze lukt om te voorzien in de eerste levensbehoeften. En voor kinderen uit deze gezinnen dreigt sociale uitsluiting, omdat ze niet of onvoldoende kunnen deelnemen aan schoolactiviteiten en in het sociaal-maatschappelijke leven. Ze staan vaak aan de zijlijn. De voorzieningen van gemeenten en particuliere organisaties zijn meestal ook niet toereikend en daarom springt Stichting Leergeld bij. Hun motto is dan ook: “Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen.”

 

Logo Magisch ZoetermeerStichting Magisch Zoetermeer
De stichting Magisch Zoetermeer bestrijdt eenzaamheid onder Zoetermeerse ouderen en organiseert het hele jaar door uitjes om deze eenzame ouderen bij elkaar te brengen. Je kunt de stichting helpen door te doneren. Ga naar de website voor de mogelijkheden en een overzicht van de acties die de stichting ontplooit.

 

Logo Maya Anjohuis ZoetermeerStichting Maja Anjohuis
Het Maja Anjohuis in Zoetermeer biedt letterlijk én figuurlijk een warme plek voor (ex-)kankerpatiënten en hun naasten. Hier kun je elkaar ontmoeten en alles met elkaar delen. De medewerkers van het Maja Anjohuis heten je van harte welkom bij de inloopochtenden of een van de activiteiten, zoals creatieve workshops en andere bijeenkomsten.

 

Logo MIM ZoetermeerStichting Mensen in de Minima
De Stichting Mensen in de Minima (MiM) is dé vraagbaak voor mensen met een minimum inkomen in Zoetermeer. De stichting bestaat al sinds 1983 en is anno nu nog steeds broodnodig. Het MiM helpt mensen met vragen op het gebied van uitkeringen en toeslagen. De stichting biedt ook hulp bij het invullen van alle soorten formulieren, betalingsregelingen, het schrijven van brieven, klachten en bezwaarschriften en nog veel meer.

 

Logo Muco Friends ZoetermeerStichting Muco & Friends
De stichting Muco & Friends zamelt geld in voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek naar Cystic Fibrosis (taaislijmziekte) en organiseert publieksacties om Cystic Fibrosis onder de aandacht van het grote publiek te brengen. Het geld komt binnen uit donaties, acties in het land, braderieën, acties op scholen, gedoneerde apen en verrassingstassen. En alle inkomsten worden direct overgemaakt naar het wetenschappelijk onderzoek van deze nare ziekte.

 

Logo Stichting Niet AlleenStichting Niet Alleen
Stichting Niet Alleen geeft jongeren een plek waar ze muziek kunnen maken en hun gevoel en/of frustraties op een positieve manier kunnen uiten. Ook krijgen zij hulp bij het schrijven, opnemen en uitbrengen van eigen nummers en bij het organiseren van optredens/evenementen en videoshoots. Daarnaast vraagt de stichting hulp bij het openen van een eigen studio, waarin ze gratis studio sessies aan deze jongeren gaan aanbieden. Doneren kan via de website stichtingnietalleen.nl.

 

Logo Poco a Poco ZoetermeerStichting Poco a Poco
Poco a Poco is een kleine stichting die kinderen in Cusco, een grote stad in Peru, kansen wil geven die zij anders niet zouden krijgen. Veel kinderen uit de armste bevolkingsgroepen in dat land hebben een uitzichtloze toekomst en belanden vaak op straat als schoenpoetser of erger. Poco a Poco wil de toekomst van deze kinderen verbeteren door (vervolg)onderwijs te bekostigen en in een aantal gevallen ook door bij te dragen in medische of tandartskosten, huiswerkbegeleiding en meer. Vaak komt de steun niet alleen het kind zelf, maar het hele gezin ten goede.

 

Logo Stichting Present ZoetermeerStichting Present
Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden: Present Zoetermeer geeft groepen en individuen de mogelijkheid om zich voor een dag of dagdeel in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, beperkte gezondheid en een sociaal isolement. Zo bemiddelt Present onder meer bij het plaatsen van een schutting, een verfklus, tuinproject of een (creatieve) activiteit met ouderen. Met een Present-project komt er in één dag echt iets van de grond en ontstaan er ontmoetingen van blijvende waarde.

 

Logo SUN ZoetermeerStichting Urgente Noden Zoetermeer
Deze stichting, afgekort SunZ, zorgt voor financiële hulp bij urgente, materiële nood. Zij springen bij als wettelijke regelingen niet (tijdig) in deze hulp voorzien. De hulp is voor mensen die in Zoetermeer verblijven en de hulpverleners helpen hun klanten ook om de weg te vinden naar (financiële) stabiliteit en zelfverantwoordelijk functioneren. SunZ is een samenwerking tussen gemeente, vermogensfondsen en hulpverleningsorganisaties en donaties aan de stichting zijn welkom.

 

Logo Stichting Watoto Kenya ZoetermeerStichting Watoto Kenya
Onderwijs is de basis voor een betere toekomst van kinderen, aldus Watoto Kenya. Een kind dat de kans krijgt om naar school te gaan, werkt aan zijn eigen toekomst en aan de ontwikkeling van zijn land. De stichting helpt door te voorzien in de basisvoorwaarden om te kunnen leren. Denk aan een dak boven hun hoofd, een maaltijd, schoon drinkwater en sanitatie. In Nederland is dat vanzelfsprekend, maar in Kenia komen soms klassen voor met 100 kinderen, zijn scholen niet aangesloten op een drinkwaterleiding en zijn er geen voorzieningen om naar het toilet te gaan.

 

Logo Stichting ZoeterqueerStichting Zoeterqueer
De LHBTIQ+ gemeenschap is in de gemeente Zoetermeer misschien nog wat onderbelicht, maar de stichting ZOETER Queer timmert enthousiast aan de weg bij aan het versterken van inclusie, een sociaal veilige samenleving en inburgering. In Zoetermeer mag je zijn wie je bent, in volle vrijheid en gelijkheid. Ongeacht waar je vandaan komt, wat je genderidentiteit of seksualiteit is, of je nu een beperking hebt of niet. Bij ZOETER Queer is iedereen uniek en zij zijn er trots op om bij te dragen aan een inclusieve gemeenschap, waar iedereen zichzelf kan zijn.

 

Logo Terre des Hommes ZoetermeerTerre des Hommes Zoetermeer
Terre des Hommes voorkomt dat kinderen worden uitgebuit, haalt kinderen uit uitbuitingssituaties en zorgt dat deze kinderen zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen. De organisatie financiert dat door de verkoop van tweedehands goederen in hun winkel in winkelcentrum Buytenwegh aan de Hannie Schaftrode 144. Terre des Hommes telt zo'n veertig vrijwilligers die hun steentje bijdragen in de winkel of bestuurlijk actief zijn. Nieuwe vrijwilligers die willen meehelpen zijn van harte welkom.

 

Logo UNICEF ZoetermeerUNICEF Zoetermeer
UNICEF zorgt sinds 1946 dat elk land de rechten van kinderen respecteert en naleeft. De organisatie helpt kinderen over de hele wereld bij het overwinnen van armoede, ziekte, discriminatie en geweld. Ze zorgt o.a. voor onderwijs, vaccinaties en goede voeding. Ook bij rampen en oorlogen is UNICEF ter plaatse om kinderen en hun families te ondersteunen. UNICEF Zoetermeer geeft voorlichting op scholen en organiseert evenementen/acties om geld in te zamelen. Ook werkt ze samen met lokale evenementen die de (deel)opbrengst aan UNICEF schenken.

 

Logo Soroptimisten ZoetermeerSoroptimist
Soroptimisten zijn vakvrouwen die zich wereldwijs inzetten voor de positieverbetering van vrouwen en kinderen. Dankzij hun inspanningen zijn de vrouwen en kinderen waarvoor zij zich inspannen straks in staat een bijdrage te leveren aan de samenleving. Het thema van de organisatie luidt: ‘Empowerment of Women through Education and Leadership’.

 

Logo Vier het LevenVier het Leven
Stichting Vier het Leven zorgt ervoor dat 65-plussers onbezorgd kunnen deelnemen aan culturele activiteiten zoals theater- en filmvoorstellingen, concerten en bezoeken aan musea. Tegen een arrangementsprijs regelen vrijwilligers van de stichting het vervoer, de entreekaarten, zitplaatsen in de foyer en de drankjes. Het motto van de stichting luidt dan ook ‘Samen uit, samen genieten’. Via de website kun je aan dit goede doel doneren en/of je opgeven als vrijwilliger.

 

Logo Voedselbank ZoetermeerVoedselbank Zoetermeer
Het is moeilijk voor te stellen dat je niet dagelijks op een volle maag kunt rekenen. Toch is menigeen blij met de Zoetermeerse Voedselbank. Op dit moment zijn er 6 uitdeelpunten. Elke donderdag halen vrijwilligers basisvoedselpakketten op uit Den Haag en deze worden hier aangevuld met artikelen die door lokale supermarkten, bedrijven en particulieren worden gedoneerd. Ook zijn er regelmatig acties bij supermarkten, waarbij wordt gevraagd om ook iets te kopen voor de klanten van de Voedselbank.

 

Logo YMCA ZoetermeerYMCA Zoetermeer
YMCA Zoetermeer is de plaatselijke afdeling van de wereldwijde organisatie die de meeste mensen wel zullen kennen. De YMCA organiseert verschillende activiteiten voor kinderen tussen de 6 en 14 jaar. Een Zoetermeers voorbeeld is de jaarlijkse huttenbouwweek, waar kinderen hun eigen hutten bouwen. Hiervoor zijn veel vrijwilligers nodig (soms wel tot 30 per dag) en iedereen die ouder is dan 16 jaar kan zich daarvoor aanmelden.

 

MIJN GOEDE DOEL OP DEZE PAGINA

Je hebt een goed doel en je wilt ‘m graag op deze pagina onder de aandacht brengen. Wat moet je daarvoor doen en welke spelregels gelden er? Lees verder voor de antwoorden.

Hoe krijg ik mijn goede doel op deze pagina?

Hiervoor moet het goede doel aan een paar voorwaarden voldoen. Zo moet er een duidelijke link zijn met Zoetermeer en er moet sprake zijn van een non-profit organisatie. Een ANBI-erkenning is een pre. Heeft jouw goede doel de structuur van een stichting of organisatie zonder winstoogmerk en geeft jouw goede doel elk jaar inzicht in de inkosten en bestedingen, meld je dan vooral aan.

Hoe meld ik mijn goede doel aan?

Door te mailen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met de vraag om toegevoegd te worden aan de pagina 'Goede doelen'. Stuur ook de contactgegevens mee. Behalve een korte, wervende introductie van jouw goede doel ontvangen wij ook graag een vrijstaand logo in het formaat png (onze voorkeur), jpg of gif. De redactie van Zoetermeer Actief behoudt zich wel het recht voor je bijdrage eventueel in te korten of anderszins te redigeren.

Wat kost een vermelding op de pagina 'Goede doelen'?

Een vermelding op deze pagina kost je niets. Op deze manier geeft Zoetermeer Actief jouw goede doel graag een steuntje in de rug. De pagina 'Goede doelen' is één van de meest bezochte pagina's van onze website en daarmee weten wij dat elk goed doel veel aandacht krijgt. Naast een vermelding op deze pagina komen de goede doelen afwisselend als banner op onze voorpagina.

Hoe krijg ik extra exposure voor mijn goede doel?
Plaatsing van het goede doel gebeurt op alfabetische volgorde en er zijn behalve adverteren geen mogelijkheden om een bijdrage extra te accentueren of anderszins te laten opvallen.

 

 

-goede doel-