Nieuwkomers bijeenkomst foWat zijn de ervaringen van nieuwkomers en betrokkenen bij integratie? Hoe werkt de inburgering vanaf 1 januari 2021? Deze en andere vragen werden woensdagavond 27 maart besproken tijdens de bijeenkomst ‘Van Nieuwkomer naar Nederlander’ in het Forum café in Zoetermeer.


De avond werd georganiseerd door D66 Zoetermeer in samenwerking met de Mr. Hans van Mierlo Stichting en was toegankelijk voor iedereen. Vijftig aanwezigen met verschillende achtergronden namen deel: nieuwkomers, betrokken organisaties, wethouder Jan Iedema van Economie en Onderwijs, sportverenigingen, het bedrijfsleven, geïnteresseerde inwoners, Zoetermeerse politici en politici uit de regio.


Dit leverde een levendige discussie op onder leiding van oud-wethouder Isabelle Vugs en resulteerde in veel ideeën vanuit verschillende invalshoeken. Initiatiefnemer, D66-raadslid Frank Schoonbeek: “Het was een succesvolle avond die opvolging verdient, het lijkt nog vroeg, maar we hebben nu de kans om op basis van de ervaringen uit het verleden de integratie goed vorm te geven. We zijn als gemeente èn als samenleving nu aan zet”.

-advertenties-

-goede doel-