heipaal3Wat vindt de politiek van het Zoetermeerse woningbouwprogramma? In Zoetermeer komen er de komende jaren 10 á 16.000 woningen bij. Voor wie zijn deze woningen het hardste nodig? Wij vroegen de lijsttrekkers om hun reactie.

Ook onze lezers hebben veel gereageerd op dit onderwerp, de lezersvraag kunt u hier vinden: Lezersvraag woningbouw Zoetermeer: meningen zeer verdeeld

Zó! Zoetermeer, VVD en LHN reageren gezamenlijk, er moet gebouwd worden naar de behoefte van de Zoetermeerders - nu en in de komende jaren. “Door de afspraken die zijn gemaakt in de gemeenteraad wordt er snel bijgebouwd voor zowel de mensen met een middeninkomen als voor de mensen die zijn aangewezen op de sociale sector zoals ouderen, en starters die bij hun ouders weg willen.”

De partijen vinden het belangrijk dat de wachtlijsten korter worden en willen bouwen voor alle Zoetermeerders. “Huisvesting voor ouderen, zodat er doorstroom ontstaat. Huisvesting voor jongeren: de toekomst van onze stad. Huurhuizen voor hen die de overstap willen maken van een sociale woning naar betaalbaar groter. En koopwoningen, die aanvullen wat we al hebben. Zo maken we de stad klaar voor de komende 50 jaar.”

Ook ChristenUnie-SGP zet vooral in op een goede doorstroming: “We moeten in Zoetermeer de jongeren aan ons binden en zorgen dat onze ouderen hier oud kunnen worden. Jongeren/starterswoningen en sociale huur hebben nu de hoogste prioriteit vanwege de lange wachtlijsten. Deze lossen we echter niet op als we niet ook betaalbare woningen voor de middenklasse bijbouwen. Dit om voldoende doorstroming te kunnen garanderen.”

 

Transformatie kantoren

GroenLinks wil bouwen naar de behoefte van de stad, in plaats van te moeten kiezen voor groepen (jong vs oud of sociaal vs middelhuur). Dus zowel fors investeren in sociale woningen als in woningen tussen de 700 en 1000 euro. Ook het CDA vindt dat er voor iedereen een passende woning beschikbaar moet zijn en ziet vooral een tekort aan starterswoningen en appartementen waar ouderen veilig en gezond kunnen wonen.

GroenLinks en CDA willen de bouwambities liefst realiseren door te kiezen voor transformaties van kantoren en industriegebieden. Leegstaande kantoren worden zo omgebouwd naar woningen.

 

Meer politiek nieuws vindt u op onze politieke pagina: Politiek nieuws

 

-advertenties-

-goede doel-