DSC 8696Bij de publieksbijeenkomst over de HOM waren de 125 aanwezigen vooral tegenstanders van de komst van de Outlet Mall naar Zoetermeer. Hoewel het nog ruim een jaar duurt voor de provincie zich zal uitspreken over de HOM was er woensdagavond al een openbare bijeenkomst.

Inwoners uit Zoetermeer, winkeliers, maar ook gemeenteraadsleden en wethouders uit de regio rond Zoetermeer waren op de bijeenkomst afgekomen. Er ontstond een prettige discussie, de deelnemers waren vooral blij dat er naar hen geluisterd werd en zij hun verhaal konden vertellen.

 

Vooral tegenstanders

Zoals hierboven vermeld kwamen vooral tegenstanders van de HOM aan het woord tijdens de bijeenkomst.

Winkeliers wezen op onderzoeken die uitwijzen dat we al teveel m2 retail hebben in Zuid-Holland. Zij verwijten de gemeente Zoetermeer te weinig oog te hebben voor de onderbelichte negatieve effecten van een HOM voor Zoetermeerse winkelcentra weg. Omwonenden zijn vooral bang voor negatieve gevolgen voor de leefbaarheid van de omgeving en de gezondheid door toenemende verkeersdruk en parkeeroverlast. Ook lokale bestuurders lieten van zich horen en stelden dat “Ontwikkelingen als de Holland Outlet Mall en de Mall of The Netherlands staan haaks op landelijk en provinciaal beleid”. Vastgoedontwikkelaars verwachten tot slot vooral negatieve effecten hebben op winkelgebieden in Midden Holland. Bovendien is er volgens hen sprake van discriminatie omdat ondernemers uit de regio zich niet mogen vestigen in de HOM.

Hom rol van provincie

Huidige situatie

De gemeente Zoetermeer is nu bezig met de onderzoeksfase, nadat in januari de gemeenteraad besloot tot aanvullend onderzoek naar de verdere ontwikkeling van een Holland Outlet Mall op de plaats van het huidige Woonhart.

Voor verdere ontwikkeling van de HOM moet eerst het bestemmingsplan door de gemeente Zoetermeer aangepast worden. Het voorontwerp- bestemmingsplan zou in september 2017 in de gemeenteraad komen. Medio 2018 kan dan het definitieve bestemmingsplan vastgesteld worden, waarna de provincie Zuid-Holland in beeld komt. De provincie maakt een afweging of de beoogde ontwikkeling past in het provinciaal beleid. Er wordt hierbij gekeken naar detailhandelsbeleid, bereikbaarheid, leefbaarheid en externe veiligheid. De provincie betrekt het advies van de onafhankelijke Adviescommissie Detailhandel bij deze beoordeling. Mocht de provincie tot de conclusie komen dat er provinciaal belang wordt geschaad, dan kan de verdere ontwikkeling van de HOM worden stopgezet. Dit gebeurde al eerder bij Het Factory Outlet Center dat ontwikkeld zou worden bij Bleizo.

 

 Lees hier alles over de HOM: Overzicht HOM artikelen

-advertenties-

-goede doel-