De Sniep plannen woontorensNa de raadsvergadering waarin werd gesproken over participatie en het in een vroeg stadium betrekken van bewoners bij bouwprojecten, heeft het college besloten een nieuwe route in te slaan voor het project bij De Sniep. Er komt nu eerst een gebiedsvisie mét een participatietraject.

Aan de Broekwegschouw 207-211 ligt nu restaurant/hotel De Sniep. Ontwikkelaar Chronos heeft plannen om op deze locatie twee woontorens te bouwen, met in totaal 132 appartementen en een hoogte van ongeveer 40 meter. De bouw van woningen past echter niet in het bestemmingsplan, dat nu de bestemming ‘horeca’ heeft.

 

Project De Sniep

Het plan om van het restaurant De Sniep woontorens te maken startte medio 2019. In augustus 2019 besprak Chronos de plannen met ambtenaren van de gemeente in een vooroverlegprocedure. Ontwikkelaar en gemeente hebben zo enkele keren overlegd en in september 2020 heeft Chronos haar plannen aan wethouder Paalvast gepresenteerd.

Buurtbewoners werden in het proces tot dan toe niet betrokken, zij ontdekten de plannen via Facebook. De ontwikkelaar had op social media een woonwensen enquête gepost, met de vraag wat de toekomstige bewoners van de woontorens zouden willen. Omwonenden reageerden geschrokken op de plannen en maakten zich zorgen.

Het vooroverleg met de gemeente was eind 2020 nog niet afgerond, het plan voldeed nog niet voor de omgevingsvergunning. Ontwikkelaar Chronos besloot echter haast te maken met de aanvraag omdat vanaf 1 januari 2021 nieuwe energie eisen gelden voor bouwprojecten. Dit zijn de BENG eisen, Bijna Energieneutrale Gebouwen, die gelden voor vergunningaanvragen voor alle nieuwbouw. Op 30 december 2020 werd daarom de aanvraag voor de omgevingsvergunning gedaan, nog onder de oude regels.

Februari 2021 licht de gemeente de bewoners in over de aanvraag van de omgevingsvergunning en stelt een projectmanager aan als coördinator van het proces. De inwoners hebben zich op dat moment al verenigd in een protestgroep en hun zorgen kenbaar gemaakt.

 

Nieuwe Route

De SniepIn plaats van de (snellere) route van een wijziging in de omgevingsvergunning kiest het college nu voor een andere, en langere, route: een gebiedsvisie met een participatietraject met omwonenden. Mede na aanleiding van het project rond De Sniep wordt het proces van met name grotere initiatieven waarbij de gemeente geen eigenaar van de grond is, aangescherpt. Tijdens de Commissievergadering op 8 maart gaf wethouder Paalvast al aan dat ‘participatie meer naar de voorkant moest’. Ook burgemeester Bezuijen wil éérst met de burgers spreken, voordat projectplannen gemaakt worden: “We willen serieus met de bewoners in gesprek en kijken of participatie meer aan de voorkant te organiseren valt.”

Deze nieuwe route wordt nu gelijk in praktijk gebracht met het projectplan rond De Sniep. Eerst participatie en een gebiedsvisie opstellen, daarna pas weer kijken naar projectplannen en vergunningen.

Lees ook: Participatie-naar-de-voorkant

Gemeenteraad-aan-zet-over-bouwplannen-de-Sniep

Omwonenden-niet-blij-met-bouwplannen-de-Sniep

Woontorens-op-locatie-de-Sniep

-advertenties-

-goede doel-