nieuwbouw algemeenBesluiten zijn er nog niet genomen, maar tijdens de commissievergadering over participatie werd maandagavond 8 maart wel duidelijk dat er iets moet veranderen in de participatie of samenspraak in Zoetermeer. Inwoners zouden in een eerder stadium al invloed moeten hebben op projecten.

Het onderwerp leeft onder de Zoetermeerders, maar liefst 5 Zoetermeerders maakten gebruik van hun recht om in te spreken in de vergadering. Meest gehoorde klacht van de bewoners was dat zij zich niet gehoord voelen, de bewoners wordt pas gevraagd om mee te denken als de plannen al klaar zijn. Ook weten omwonenden van bijvoorbeeld een bouwproject lange tijd niet precies waar ze aan toe zijn. Volgens inspreker Hogervorst wordt hiermee voorbij gegaan aan de leefbaarheid in de stad: “Binnen de huidige stadsgrenzen is er geen plaats en draagvlak voor 10.000 tot 16.000 nieuwe woningen, zorg eerst voor draagvlak in de wijk!”

 

Participatie vaak heel moeizaam

Burgemeester Bezuijen wees de raad erop dat er ook veel goed gaat bij participatie, al moest hij toegeven dat de participatie bij vooral bouwprojecten vaak heel moeizaam verloopt. Bezuijen: “We willen serieus met de bewoners in gesprek en kijken of participatie meer aan de voorkant te organiseren valt.”

Ook wethouder Paalvast wil bewoners eerder betrekken bij bouwprojecten, door participatie meer aan de voorkant van een project in te zetten en breder te trekken dan alleen het bouwkavel. Hierin zou dan niet alleen het bouwkavel maar een visie van het hele gebied bij betrokken moeten worden. Paalvast: “Bij het vaststellen van de versnellingsagenda bouwen is afgesproken om bewoners te betrekken op basis van een concreet plan. Dan ligt er dus al een plan vóór er met bewoners gesproken wordt. Als we aan de voorkant van een project meer tijd nemen om een visie op te stellen en participatie te houden, kost dit extra tijd. Hopelijk win je die tijd terug doordat er dan minder weerstand is tegen de plannen en meer draagvlak.”

Het college zal later nog reageren op het ingediende Initiatiefvoorstel van Zó! Zoetermeer waarin ook opgeroepen wordt om vanaf het begin van een project met bewoners te overleggen.

Lees ook: Overleg-met-omwonenden-vanaf-het-begin

-advertenties-

-goede doel-