dp gebarenpleinTijdens de verkiezingen voor het Europees Parlement van aanstaande donderdag 23 mei, is er in Zoetermeer voor het eerst een doofvriendelijk stembureau. De stembureauleden bij WeZoDo zijn doof of horende gebarentaalvaardigen, maar voor de zekerheid zijn er de hele dag ook tolken Gebarentaal aanwezig.

Al jaren kunnen bewoners stemmen bij het clubgebouw van WeZoDo, aan de 5 Mei-straat 1 in Dorp, maar het stembureau was tot nu toe niet door doven of horende gebarentaalgebruikers bemand. “Het was belangrijk om geschikte mensen te vinden en dat is goed gelukt”, aldus initiatiefnemer Wilfred van der Pluijm.

Weer meer toegankelijke stembureaus
Na de verkiezingen van 20 maart zijn maatregelen genomen om de toegankelijkheid van de stembureaus in Zoetermeer verder te verbeteren. Tien stembureaus voldoen structureel aan de wettelijke criteria, dit zijn er twee meer dan bij de vorige verkiezingen. Deze stembureaus zijn:
- Stadhuis/Forum aan de Engelandlaan 502 in Stadshart
- MBO Rijnland aan het Van Doornenplantsoen 11 in Palenstein
- Woonzorgcomplex Albrandswaard aan Albrandswaard 6 t/m 523 in Meerzicht
- Stichting Middin aan de Leopoldhove 50 in Buytenwegh
- IKC Klimboom aan de Nesciohove 105 in De Leyens
- Welthuis Buytenhaghe aan de Bergmanstrook 45 in De Leyens
- Dienstencentrum Petuniatuin aan de Petuniatuin 7a in Seghwaert
- Wijkpost Rokkeveen aan de Nathaliegang 79 in Rokkeveen
- Paulusschool aan de J.W. Paltelaan 5 in Dorp
- Prins Clausschool, Straspad 1 in Rokkeveen

 

Aanpassingen

Naar aanleiding van de ervaringen op de verkiezingsdag in maart en een inspectie van een aantal locaties bleek dat de tijdelijke drempelhulpen niet voor iedere locatie de meest geschikte oplossing zijn. Daarom wordt bij deze verkiezing op negen locaties door middel van straatwerk de drempel verlaagd. Daarmee zijn op de verkiezingsdag zelf nog 28 andere bureaus goed toegankelijk waaronder ook in Oosterheem.
De tijdelijke maatregelen zijn met name het openhouden van buiten-, tussen-en binnendeuren middels deurwiggen en het plaatsen van drempelhulpen. Bij (erg) slecht weer bestaat de kans dat deuren toch dicht moeten om onveilige situaties in het stembureau te voorkomen. Ieder stembureau heeft op de verkiezingsdag een invalidenparkeerplek die voldoet aan de checklist.

-advertenties-

-goede doel-