le woonhart 6De komst van de HOM, de Holland Outlet Mall, naar Stadshart Zoetermeer is nog allerminst zeker. De bewoners die boven het Woonhart wonen, verenigd in de Vereniging van Eigenaren (VVE) Planeten, zijn mede-eigenaren van het Woonhartcomplex en hebben in de raadscommissie Samenleving en Stad laten weten niet achter de plannen te staan.

De heer Beijlsmit van VVE Planeten maakte maandag gebruik van zijn spreekrecht om om de leden van de raadscommissies Samenleving en Stad in te lichten over het standpunt van de bewoners. Volgens de Vereniging van Eigenaren (VVE) ligt het overleg over de HOM al drie maanden stil. "Het overleg met de initiatiefnemers van Provast is stopgezet op last van de gemeente," aldus Beijlsmit, die het betreurt dat de gemeente de VVE niet betrekt bij het planningsproces van de HOM. 

 

Toestemming nodig

De eigenaren-bewoners zijn dus nog tegen de komst van de HOM. "En wij hebben geen reden om aan te nemen dat een ruime meerderheid van de eigenaren-bewoners van mening is veranderd en dus de plannen omarmen," aldus Beijlsmit. De toestemming van de eigenaren is wel nodig.  "Instemming van de eigenaren-bewoners van de Planeten met het Programma Van Eisen en de Planning is wel noodzakelijk, voordat het groene licht kan geven voor het afsluiten van een principe overeenkomst,"aldus Beijlsmit.  "Het organiseren van de instemming van onze eigenaren-bewoners voor eind oktober, is gezien het huidige niveau en voortgang van het overleg, technisch niet haalbaar."

Het overleg over de HOM zit in een impasse. Geen overleg betekent geen principe overeenkomst en voorlopig ook geen samenwerkingsovereenkomst tussen initiatiefnemers en de gemeente. Dat wil overigens niet zeggen dat de VVE Planeten niet met de gemeente wil meewerken. "We zijn bereid aan overleggen deel te nemen, maar 'niet tegen iedere prijs',” aldus Beijlsmit. “Vooralsnog blijft het nee tenzij.”

 

Parkeren en milieu

De instemming van de bewoners kan dus weleens cruciaal zijn in het proces van de HOM. "Het is een misverstand te denken dat de HOM ons grootste probleem is," aldus Beijlsmit. "De milieuproblemen door de exponentiële groei van het verkeer, fijnstof en geluidoverlast die onze gezondheid ernstig zullen aantasten, worden door de bewoners nu al als een groot probleem ervaren. We mogen van de Raad verwachten dat de gezondheid van de burgers ernstig genomen wordt. Met de actiegroep Doe Niet Zo Mal zijn wij van mening dat de verkeerskundige en parkeerproblemen problemen niet zijn afgehandeld. Wij vinden dat het voorstel van het college voorbarig en geen recht doet aan de gewekte verwachtingen bij de bewoners."

 

HOM weer op de agenda

Fracties van CDA, Zó! Zoetermeer, GroenLinks, CU/SGP en SP vroegen het college eerder deze maand al om de HOM weer op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen. Lijst Hilbrand Nawijn sloot zich daar maandag bij aan. Robin Schouten, raadslid LHN, maakte zich ernstig zorgen over de ontwikkelingen: “U zegt dat op het moment dat er geen meerderheid van de bewoners positief is, dat het hele HOM gewoon niet door gaat. Het gaat hier om een hele hoop geld en ik wil eerst duidelijkheid hebben voordat we er nóg meer geld aan gaan uitgeven”.

De gemeente Zoetermeer gaf aan dat zij nu nog geen reactie kunnen geven op deze laatste ontwikkelingen. 

 

Lees hier alles over de HOM in Zoetermeer: Overzicht hom artikelen

-advertenties-

-goede doel-