Ruim 40.000 vrijwilligers collecteren tot 25 februari voor Jantje Beton én hun eigen (club)kas. Veel kinderen kunnen niet naar een club of vereniging om daar lekker te bewegen of avontuurlijke activiteiten te ondernemen. Daar wil Jantje Beton wat aan doen.

JB2017

Jantje Beton steunt organisaties om extra geld op te halen voor de (club)kas. Scouting-groepen, sport- en jeugdclubs, speeltuinen en organisaties als dagopvang kunnen twee weken lang collecteren tijdens de Jantje Beton Collecte om hun eigen (club)kas te spekken. De helft van de opbrengst is voor de deelnemende organisaties. De andere helft is voor projecten van Jantje Beton.

Clubgebouw
Eén van de deelnemers die jaarlijks geld inzamelt middels de Collecte is Scoutinggroep John McCormick uit Zoetermeer. Scouting JMC heeft in al die jaren veel geld opgehaald, onder andere voor het bekostigen van de groepsactiviteiten. Verder krijgt elke collecterende speltak (leeftijdsgroep) een deel van de opbrengst zodat de leden zelf kunnen bepalen waar ze dat aan uitgeven. Voor het kunnen realiseren van clubgebouw de Chute en het herinrichten van het buitenterrein heeft de scoutingvereniging ook een beroep gedaan op het Nationaal Jeugdfonds.

Iedereen die aan de collectant geeft, steunt lokale organisaties en buitenspelen voor kinderen voor wie dit niet vanzelfsprekend is. Met meer inkomsten is meer mogelijk. Zoals onderhoud, aanschaf en vervanging van materialen of de organisatie van activiteiten.

-advertenties-

-goede doel-