20221115 35120

Vergers overhandigt de campagne flyer aan geïnteresseerde bezoekers

Het lijkt erop dat Zoetermeerders wél bedenkingen hebben tegen het sluiten van Museum De Voorde. Bij het museum melden zich dagelijks mensen die de aanvraag voor een referendum willen ondersteunen. Collegepartijen zijn voor sluiting, maar in de oppositiepartijen klinkt weerstand.

In het Collegeakkoord is sluiting van het museum afgesproken, maar hierover was nog geen debat in de gemeenteraad geweest. Afgelopen september werd de sluiting in de gemeenteraad besproken en besloot de raad geen ‘wensen en bedenkingen’ te hebben tegen het genomen besluit.
Volgens Peter Vergers, die het initiatief nam tot een verzoek voor een referendum, zijn die wensen en bedenkingen er wél onder de Zoetermeerse bevolking. Vergers: ”Ik wil niet in een zielloze stad wonen, met alleen maar huizen en gebouwen. Groei betekent ook groei van cultuur en initiatieven. Ik vind dat het museum nog een kans verdient om zich te bewijzen en ben daarom gestart met de aanvraag van een referendum”.
Het inleidend verzoek voor het referendum is inmiddels goedgekeurd, voor een definitieve aanvraag moeten minimaal 5000 Zoetermeerders de aanvraag ondersteunen. Het referendum heeft nog tot eind november om de ondersteuningen te verzamelen. Vergers: "Bij de gemeente kunnen ze jammer genoeg nog niet vertellen hoeveel ondersteuningen er nu binnen zijn. Ik ga er vanuit dat de 5000 nog niet gehaald zijn, bij het vorige referendum over het afval, werd wél gemeld hoeveel ondersteuningen er binnen waren toen die drempel gehaald was!"

De aanvraag voor het referendum steunen kan digitaal, maar ook op papier aan de balie van de Stadhuis van Zoetermeer.

 

Wat vindt de Zoetermeerder van sluiting?

Bezoekers van het Stadshart vinden het vooral jammer dat het museum moet sluiten. Cees (40) en Joke (40) wonen in Gouda, maar komen speciaal naar Zoetermeer om te winkelen vanwege het gratis parkeren. “Heel jammer om een museum te sluiten. Elke stad heeft toch historie? Het is leuk om dat te bewaren en te tonen.” Cora (50), Willem (52) en zoon Anton (17) wisten nog niet dat het museum mogelijk sluit: “Nee, we wisten niet dat het museum dicht gaat. Waarom doen ze dat? Dat is toch zonde.” Ook Annette (60) sluit zich daarbij aan: “Het is schandalig. Zoetermeer als stad zonder museum. Ik heb een museumjaarkaart en bezoek veel musea. Het museum kan wel beter, maar het moet zeker blijven.”
Hanna (25) kan het niet veel schelen, zij bezoekt nooit musea: “Het zal me worst wezen wat ermee gebeurt!”

 

Waarom sluiting?

museum de voordeHet college wil museum De Voorde sluiten omdat er te weinig bezoekers in het museum komen. Het museum heeft de afgelopen jaren de afgesproken bezoekersaantallen van 25.000 bezoekers per jaar niet gehaald. Het museum heeft echter ook nog geen ‘normaal’ jaar gedraaid: het museum opende in april 2019 en kreeg vanaf begin 2020 net als alle musea in Nederland te maken met coronamaatregelen.
In coronatijd, met sluitingen en andere maatregelen, wist het museum rond de 15.000 bezoekers per jaar te trekken. “Best veel”, aldus Peter Vergers, “vooral als je bedenkt dat in heel Nederland de bezoekersaantallen drastisch zijn gedaald door corona, met wel 58%. Als je deze gemiste bezoekers erbij optelt, kom je wél ruim boven de 25.000 uit en de recente bezoekerscijfers laten ook weer een stijgende lijn zien. De reden waarom dit besluit is genomen, is gewoon verkeerd.”

 

Politiek over De Voorde

De Zoetermeerse VVD, lid van het college, staat achter het collegebesluit om het museum te sluiten. Rob Duiven: “Het ging niet goed met museum De Voorde en er zijn naar het oordeel van de Zoetermeerse VVD objectief gezien ook geen goede argumenten om te veronderstellen dat het in de toekomst wel goed zal gaan. Gaven hoop en optimisme wellicht in de beginjaren nog aanleiding om de financiële bijdragen van de gemeente voort te zetten, de huidige situatie geeft wat de VVD betreft daartoe geen enkele aanleiding. Het museum is duur voor de Zoetermeerse belastingbetaler. De minimale jaarlijkse bijdrage is maar liefst circa 8,5 ton.”

Zoetermeer Vooruit is van mening dat het museum zich niet heeft bewezen, maar is tegen sluiting omdat dit besluit als onvoldongen feit in het coalitieakkoord werd gezet. Juliëtte Meurs: “Dat kan naar ons idee niet; zo ga je niet met elkaar om. Zo maar de stekker eruit trekken vinden we niet netjes, maar we hebben er ook moeite mee om het nog langer te subsidiëren en zelfs voor een hoger bedrag dan dat tot nu toe het geval is geweest.”

D66 vindt dat een grote stad als Zoetermeer een echt museum moet hebben. Gernand Ekkelenkamp, Fractievoorzitter D66: “Voor het net gestarte Museum De Voorde was de coronaperiode desastreus. Zo’n nieuw museum heeft - zo blijkt uit ervaringsgegevens van andere musea - minimaal een periode van vijf jaar nodig om te bouwen aan naamsbekendheid door mooie en aantrekkelijke tentoonstellingen te maken voor een breed publiek. Nu Museum De Voorde eindelijk kan gaan opbouwen besluit de nieuwe coalitie - waar D66 geen deel van uitmaakt - dat de subsidierelatie wordt beëindigd. Dat betekent dat Museum De Voorde moet sluiten nog voordat het goed en wel uit de startblokken is gekomen. D66 is net als de andere progressieve partijen in de raad tegen dit collegebesluit.”

Zó! Zoetermeer: “In de vorige raadsperiode is besloten dat er financiële ruimte was voor 1 museumfunctie. De beslissing over welke dat zou moeten worden (VGM of De Voorde) heeft het toenmalige college voor zich uitgeschoven. De nieuwe coalitie heeft hier een keuze in gemaakt. We vinden het niet te verkopen aan de samenleving dat er jaarlijks meer dan 8 ton subsidie wordt besteed terwijl er zo weinig mensen gebruik van maken.”

 

Wilt u het referendum steunen?

Ben je inwoner van Zoetermeer, 18+ en stemgerechtigd? Vul dan het referendumverzoek in via deze link: https://www.zoetermeer.nl/form/referendum-definitief-verzoek/referendum-0
Vul in bij 'Over welk besluit': Beëindigen subsidieverzoek stichting Museum De Voorde
Vul in bij 'Datum besluit': 12-09-2022

Lees ook: Laatste-strohalm-voor-museum-de-Voorde

Eerste-stap-referendum-museum-goedgekeurd

-advertenties-

-goede doel-