le wc de leijens 3Uit een onderzoek naar de toekomstbestendigheid van de winkelcentra De Leyens, Leidsewallen en Seghwaert blijkt dat deze winkelcentra op langere termijn kwetsbaar zijn. Voor ieder centrum is een andere aanpak nodig, zoals clusteren van functies en verbeteringen in het winkelgebied.

De drie winkelcentra in De Leyens en Seghwaert staan onder druk vanwege schaalvergroting van onder andere supermarkten, vergrijzing en bereikbaarheid. De winkelcentra Seghwaert en De Leyens hebben aangegeven de handschoen op te willen pakken en een plan te maken om het centrum te verbeteren.

De toekomstige ontwikkelrichting van de winkelcentra kan alleen gerealiseerd worden met partijen die gaan investeren in de centra en de beschikbaarheid van voldoende financiële middelen. De gemeente Zoetermeer is geen eigenaar van deze winkelcentra, maar is wel betrokken waar het gaat om bestemmingsplan en wijzigingen in de openbare ruimte.

Een deel van de maatregelen vereist investeringen in de bestaande bebouwing en openbare ruimte, met relatief hoge kosten. Dat kan op twee van de drie locaties echter worden gecompenseerd door de realisatie van woningbouw. Zo kan naar verwachting een haalbare businesscase voor elk winkelcentrum ontstaan.

 

Winkelcentrum Seghwaert

De voorgestelde maatregelen voor winkelcentrum Seghwaert zijn met name gericht op het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het centrum zodat het winkelcentrum optimaal kan functioneren. Door voorzieningen zoals het gezondheidscentrum en een sportschool beter te laten aansluiten op het winkelcentrum ontstaat er vanaf de Parkdreef een herkenbaar voorzieningen-gebied. De geveluitstraling van de winkels wordt aantrekkelijker gemaakt en er komt meer ruimte voor voetgangers.

 

Winkelcentrum Leidsewallen

Dit is het kleinste winkelcentrum van de drie, gelegen in Seghwaert aan het Meeuwenveld. Het centrum moet in de toekomst compacter worden, met een goede samenhang tussen de twee delen van het centrum (ten noorden en ten zuiden van de RandstadRail-lijn). Er wordt gewerkt aan de algehele uitstraling (schoon, heel, veilig) van het centrum en het deel onder het spoor zal worden verbeterd.

 

Winkelcentrum De Leijens

Volgens het onderzoek liggen er kansen om De Leyens te ontwikkelen naar een wijkhub met een ontmoetingsplein. Het centrum presteert bovengemiddeld in dagelijks aanbod, maar kan versterkt worden met niet-dagelijkse artikelen, zoals ambachten,(maatschappelijke, sociale of medische) dienstverlening én functies gericht op welzijn en ontmoeten. Ook de parkeerproblemen rond het winkelcentrum moeten opgelost worden.

-advertenties-

-goede doel-