IMG 2995Bibliotheek Zoetermeer is op woensdag 22 mei door de gemeente geïnformeerd over de Perspectiefnota 2020. Een van de daarin voorgestelde bezuinigingen is het sluiten van de bibliotheekvestigingen Rokkeveen en Oosterheem.

In de perspectiefnota wordt aangehaald dat de bibliotheek zelf het voorstel voor de sluiting heeft gedaan. Joke Mos, directeur bibliotheek: “ Dit is onjuist; de bibliotheek heeft een aantal jaren geleden voorgesteld de gehele wijkdienstverlening anders in te richten. Dit ging echter om een kwaliteitsslag, waardoor uiteindelijk juist méér wijkbewoners gebruik zouden kunnen maken van bibliotheekdiensten, en zeker niet om een bezuiniging.”

Het sluiten van de twee vestigingen heeft grote gevolgen voor de wijkbewoners, waarvan lang niet iedereen in staat is de overstap naar de hoofdvestiging in het Stadshart te maken. De dienstverlening van de bibliotheek is belangrijk voor het terugdringen van laaggeletterdheid, het versterken van de digitale vaardigheden en het vergroten van de zelfredzaamheid van mensen. Ook bieden de vestigingen een sociaal ontmoetingspunt in de wijken. Het is van groot belang dat deze dienstverlening zo laagdrempelig mogelijk is en dicht bij de mensen wordt aangeboden.

Joke Mos: “De bibliotheek betreurt het dat vooraf geen overleg heeft plaatsgevonden, zeker omdat in het verleden door dialoog en samenwerking tussen bibliotheek en gemeente goede resultaten zijn behaald. De bibliotheek wil graag alsnog met de gemeente in overleg gaan om te kijken hoe een nieuw voorstel voor de dienstverlening in de wijken gemaakt kan worden, waarmee ook een besparing wordt gerealiseerd en de bibliotheek bereikbaar blijft voor alle Zoetermeerders”.

-advertenties-

-goede doel-