mz deboerderij3In het deze week door het Zoetermeerse college van B en W gepresenteerde bezuinigingsplan voor de jaren tot en met 2023 sneuvelt de eerder bedachte vernieuwing van het cultuurpodium Boerderij. Dat blijft voorlopig dus vrijwel zeker aan de Amerikaweg.


Daarmee kan de gemeente zich alvast ruim een half miljoen euro per jaar besparen. Althans als de gemeenteraad ermee akkoord gaat. In totaal werkt het plan een gemeentelijk tekort weg van € 12 miljoen.
De Perspectiefnota legt over de bezuiniging op de Boerderij uit, dat in het coalitieakkoord van het huidige college € 517.000 extra jaarsubsidie aan de Boerderij was uitgetrokken, bedoeld om een algehele vernieuwing mogelijk te maken op een andere plek. “De besparingsmaatregel behelst het niet uitvoeren van deze voorgenomen subsidieverhoging, verminderd met het bedrag om het cultuurpodium Boerderij de komende jaren op de huidige locatie te kunnen behouden”, aldus het college. Het college gaat er letterlijk vanuit dat de nieuwbouwplannen “zeker tot 2025 worden bevroren”.

Er zijn wel investeringen nodig om Cultuurpodium Boerderij de komende jaren op een verantwoorde manier te kunnen exploiteren en hun marktpositie te kunnen laten behouden. Hiervoor is een inschatting gemaakt van € 100.000 per jaar. 

 

Artikel: Boerderij moet groeien, jan 2019

 

-advertenties-

-goede doel-