schets markt en centraal parkHet college heeft de nieuwe plannen gepresenteerd voor de ontwikkelingen rond de Markt. Er komt een parkeergarage onder de Markt, zodat de Markt zelf autovrij kan worden. Twee grote woontorens zorgen voor meer woonruimte in het centrum en rond de Dobbe komt het Centraal Park.

"We investeren op deze manier zowel in wonen als in groen", vertelt wethouder Binnenstad en wonen Robin Paalvast, "Het Dobbe-eiland verdwijnt, maar dit wordt één groot groen gebied. Ook het Marseillepad wordt groener. Zo ontstaat een uniek stukje binnenstad met kwaliteit voor wonen én veel groen". 

De woontorens komen op de locatie van Markt 10, waar vroeger de ingang voor ambtenaren van het Stadhuis was. Deze toren wordt tussen de 60 en 110 meter hoog. De toren die aan de Frankrijklaan komt wordt iets minder hoog, 40 tot 70 meter. Robin Paalvast: "Uit de samenspraak bleek dat veel bewoners niet heel blij zijn met hoogbouw, dat begrijpen we, maar we zitten hier ook in de binnenstad en hebben een enorme woningnood. En in de binnenstad zijn dit juist de ideale locaties om wat hoger te bouwen. De zorgen om het parkeren lossen we wel op met de parkeergarage onder de Markt en het gebied krijgt natuurlijk een enorme kwaliteitsimpuls". 

 woontorens markt

Parkeergarage

De parkeergarage voor de huidige gebruikers én de toekomstige bewoners rond de Markt wordt onder de grond gebouwd. Op die manier wordt de Markt zelf autovrij en helemaal beschikbaar voor kleine en grote evenementen. Onderaan de nieuwe woontorens komt waarschijnlijk ruimte voor horeca, zodat het plein levendig wordt en aantrekkelijk voor bezoekers. De kosten voor de parkeergarage worden geschat op 16 miljoen, dit komt voor een deel ook uit het budget van de bouw van de woontorens.

 

Reageren via Doe Mee

Bewoners hebben de mogelijkheid om via de Doe Mee website te reageren op deze plannen. De concept Nota van Uitgangspunten Markt 10 en omgeving en het Schetsontwerp voor Centraal Park zijn van 28 maart tot en met 11 april te raadplegen via doemee.zoetermeer.nl

Naar verwachting neemt de raad voor de zomer een besluit over de plannen voor de woningbouw en vergroening rondom de Markt en het Dobbegebied.

-advertenties-

-goede doel-