De wijkveiligheidsaanpak krijgt brede steun van inwoners en professionals. Dat blijkt uit de evaluatie van de wijkveiligheidsaanpak in Zoetermeer. Inwoners willen verder met deze aanpak en zouden graag zien dat dit in alle wijken in Zoetermeer een vervolg krijgt.

 

oosterheemDe geïnterviewde inwoners geven aan dat het niet uitmaakt in welke vorm de wijkveiligheidsaanpak wordt voorgezet als er maar een duidelijke regisseur per wijk is. De aanpak houdt een zero tolerance-beleid in voor structureel overlastgevende personen. Met een persoonsgerichte aanpak van criminele jeugd wordt voorkomen dat er criminele jeugdgroepen ontstaan.

De aanpak die in 2013 is gestart in Buytenwegh en in 2016 in Meerzicht heeft gezorgd voor een daling van geregistreerde delicten van 46% in Buytenwegh en 19% in Meerzicht. Het aantal woninginbraken daalde met 75% Buytenwegh en 60% in Meerzicht.

Werken vanuit de wijk

Het nieuwe college wil vooral veel gaan werken vanuit de wijk. Het aantal wijkregisseurs gaat in de komende jaren van 3 naar 7. Nu zorgt één wijkregisseur voor ongeveer 3 wijken, wat in de praktijk erg veel is. De wijkregisseurs zijn het aanspreekpunt van de wijk, zij lossen kleine problemen op en brengen mensen die hulp nodig hebben en organisaties bij elkaar. Het wijkgericht werken moet nog verder worden uitgewerkt in de plannen van het college, maar duidelijk is al dat Zoetermeer er twee pilotwijken bij krijgt: Noordhove-Seghwaert en Oosterheem zullen vanaf volgend jaar starten met een wijkveiligheidsaanpak zoals in Buytenwegh en Meerzicht.

-advertenties-

-goede doel-