20180613 129433Stadsbioloog Hendrik Baas opende de nationale buitenspeeldag in Palenstein met een bij’t je. Het thema van de Buitenspeeldag is dit jaar ‘blije bijen’, omdat de bijen alle steun kunnen gebruiken. Deelnemers aan de activiteiten kregen ook een zakje bloemenzaad om de omgeving nóg aantrekkelijker te maken voor de bij.

Stadsbioloog Hendrik Baas vertelt heel enthousiast over de bijen: ”De meeste mensen kennen alleen maar de honingbij, maar er zijn honderden soorten wilde bijen! De meeste hiervan hebben een holletje in de grond, maar er zijn ook bijtjes die in een klein gaatje in een boom, of een insectenhotel hun nestje bouwen. In Zoetermeer komt ook een heel bijzondere soort voor, de Grote Klokjesbij. Het zijn vooral de wilde bijen die zo belangrijk zijn voor de bestuiving!” Op www.bijenlandschap.nl/ kun je nog veel meer informatie over de bijen vinden!

20180613 129425  20180613 129441 

Op de Buitenspeeldag waren dan ook heel veel BIJzondere activiteiten te doen, zoals een eigen bijtje knutselen van een sparrenappel, mozaïeken maken van bijen en bloemen en een bijenhotel maken. Maar het weer en de natuurlijke omgeving van de Tipituin nodigde ook uit om lekker buiten te spelen. Kinderen konden ook sportief aan de slag op het mini pannaveld.

Samenwerkende netwerkpartners zijn. Stichting Piëzo , Stichting Buurtwerk, Mooi Welzijn, Kern kinderopvang, combinatiefunctionaris sport van de gemeente Zoetermeer.

ozio_gallery_nano

-advertenties-

-goede doel-