silverdome 3Harold Beugelink, de eigenaar van Silverdome, laat in een reactie op ons artikel weten dat er absoluut geen sprake is van de sloop van Silverdome: “Sterker nog, ik heb nog nooit gesproken met de heer Blansjaar of iemand van zijn partij, dus ik begrijp niet waar hij deze informatie vandaan haalt!”

De Partij Democratie voor Zoetermeer van Wim Blansjaar stelde maandag in de commissievergadering dat zij ‘uit betrouwbare bron’ hadden vernomen dat de ijsbaan gesloopt zou worden. Het college heeft laten weten geen enkele informatie te hebben gekregen over mogelijke sloop. De gemeente is nog in gesprek met Silverdome over de toekomst van de ijshal. Perswoordvoering van de gemeente laat weten: "De sloop van Silverdome, waaraan wordt gerefereerd is, is geen onderwerp van gesprek met de eigenaar". 

 

Bron informatie onbekend

Wim Blansjaar laat weten dat zijn partij tijdens een onderzoek naar een mogelijk zwembad in het Van Tuyllpark stuitte op informatie over sloopplannen. Hij geeft aan dat deze informatie uit betrouwbare bron komt, maar wil deze bron niet bekend maken.

Dinsdagavond heeft de PDvZ verder over de kwestie gesproken in hun fractievergadering en besloten dat zij het standpunt van het college volgen. Blansjaar: “Vanavond hebben wij vergaderd en geprobeerd meer bevestiging te krijgen over het Silverdome. Iedereen houdt de kaken stijf op elkaar. Volgens het college is het niet waar. Wij gaan dat standpunt volgen en zijn benieuwd hoe het in de toekomst verder gaat.”

 

Imago-schade voor Aprisco

Harold Beugelink, directeur van Aprisco, de vastgoedonderneming die eigenaar is van Silverdome, vindt het verbazingwekkend dat deze geruchten verspreid worden terwijl hij van niets weet. “Ik probeer hier in Zoetermeer een gezond bedrijf te bouwen, dit soort zaken bezorgen mij alleen maar imago-schade”. Hij nodigt de Partij Democratie voor Zoetermeer uit om eens een keer bij hem langs te komen voor een gesprek. Beugelink: “Ik hoor nu ook voor het eerst vanuit de media over het gebruik van restwarmte van Silverdome voor een eventueel zwembad? Ook hier is mij niets van bekend. Er heeft niemand contact met ons opgenomen om over gebruik van restwarmte te praten. Ik zou ook niet weten of wij wel zo veel restwarmte over houden.”

-advertenties-

-goede doel-