Nathalie’s zoon is autistisch en wordt gepest op school, als moeder is zij intussen radeloos. “Mijn zorgen werden steeds groter, ik zag mijn zoon veranderen van een blije jongen naar een kind dat niet goed in zijn vel zit”.

tegenpestenDe zoon van Nathalie is 13 jaar en heeft autisme. Vanwege de privacy noemen wij hem hier Stan. De jongen heeft zelf weinig last van zijn beperking en het gezin weet er prima mee om te gaan. Stan heeft tot en met groep 6 op het speciaal onderwijs gezeten. Vanaf groep 7 heeft hij gewoon meegedaan in het regulier onderwijs.

Nathalie zegt hierover: “met leren ging het erg goed, maar Stan is sociaal niet erg sterk. Wij hebben daarom gekozen voor het Speciaal Voortgezet Onderwijs. Nu na twee jaar zie ik dat dit een grote fout is geweest, die niet meer terug te draaien lijkt”.

Al twee jaar gepest

Stan gaat naar een school voor speciaal voortgezet onderwijs, waar hij vol goede moed in een kleine klas begint. Hij heeft achttien klasgenoten en dat lijkt erg overzichtelijk. In het begin lijkt alles goed te gaan, totdat Stan na een paar maanden thuis kwam met verhalen over uitgescholden worden. In zijn klas blijken veel kinderen met ernstige gedragsproblemen te zitten. “Het leek in het begin dat dit een incident was en de tip van de mentor aan hem was om het te negeren. Ik heb extra hulp gezocht voor mijn zoon om hem wat weerbaarder te maken tegen pestgedrag. Met behulp van een jongerencoach werd Stan wel sterker, maar het pesten bleef doorgaan”, vertelt Nathalie. Zij gaat verder: “De cijfers van Stan gingen steeds verder achteruit en volgens school lag dit aan mijn kind. Maar Stan zat steeds slechter in zijn vel en wilde niet meer naar school”.

Pesten, duwen en doodswensen

Steeds vaker hoorde Nathalie van haar zoon dat hij geduwd en gepest werd op school. Ook ging hij zijn armen bekrassen met zijn nagels. Hij deed zichzelf steeds vaker pijn. Er werd een gespecialiseerde coach aangevraagd, maar dat nam veel tijd in beslag.

Op een gegeven moment kwam hij totaal overstuur thuis. “De grond zakte echt weg onder mijn voeten toen ik appjes kreeg te lezen. Klasgenootjes schreven dat hij zijn polsen door moest snijden en van een flat moest springen. Wat mij het meest heeft geraakt was de tekst dat hij zichzelf moest verbranden en dat als hij er niet meer zou zijn de hele klas gelukkig zou zijn. Naast deze woorden stonden er ook bedreigingen en scheldpartijen in. Ik wist niet wat ik las”, vertelt Nathalie.

Het blijft maar doorgaan

De school heeft gesproken met de jongens die de whats appjes hadden gestuurd. Zij hebben excuses aangeboden en Nathalie heeft excuses via sms van ze gekregen. Wat online stopte, ging op school gewoon door. De pesters dreigden Stan met een steen op zijn hoofd te slaan omdat hij ze verraden had.

Nathalie heeft meerdere keren overlegd met de school, maar zag geen verbetering. Ten einde raad besluit ze dan maar een andere school voor Stan te zoeken. Dit viel aanvankelijk ook niet mee, de overstap van speciaal naar regulier onderwijs blijkt lastig te zijn. Nathalie is nu in gesprek met verschillende middelbare scholen in de regio en hoopt dat er snel een goede oplossing voor haar zoon gevonden wordt.

-advertenties-

-goede doel-