Zoetermeer krijgt in de toekomst misschien een eigen daklozenloket. Tijdens het Begrotingsdebat maandag nam de gemeenteraad een motie van het CDA aan die de vestiging van een CCP-‘daklozenloket’ in Zoetermeer moet onderzoeken. Ook komt er een pilot om te zien of loket voldoet.

e8d44426 60f7 4dde bc66 298456927d79 daklozen zonderposterDak- en thuislozen moeten zich nu registeren het Haagse Centraal Coördinatiepunt van de GGD Haaglanden om hulp en zorg te krijgen. Door de registratie krijgen dak- of thuislozen namelijk een postadres, dat weer nodig is om een DigID aan te vragen. Met een DigID kan de dakloze zich dan weer inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). Wie niet in de BRP staat, komt niet in aanmerking voor een woning of uitkering om.

Daklozenloket stap naar oplossing

“Het CDA wil deze vicieuze cirkel doorbreken,” vertelt CDA-gemeenteraadslid Guus Liqui Lung. “Vaak gaat dak- of thuisloos zijn, gepaard met meerdere problemen, zoals een verslaving, psychische nood of schulden. Naar het CCP in Den Haag gaan is dan niet altijd mogelijk. Een daklozenloket in Zoetermeer biedt een eerste stap naar een oplossing.”

Verantwoordelijkheid gemeente

Het daklozenloket is extra nodig, omdat gemeenten zich vanaf 2020 moeten inspannen om dak- of thuisloosheid te voorkomen. Ook het bieden van een beschermde woonomgeving aan jongeren met een psychische aandoening wordt een gemeentelijke taak. Als deze jongeren onverhoopt dak- of thuisloos raken, mogen zij niet meer naar een ‘centrumgemeente’ worden doorverwezen. Tenzij dat regionaal is afgesproken.

-advertenties-

-goede doel-