outlet mallHet overleg over de Holland Outlet Mall lijkt compleet vast te zitten. Er is nog geen overeenstemming tussen de initiatiefnemers en de gemeente, tussen de initiatiefnemers onderling noch tussen de initiatiefnemers en de VvE Planeten. De besluitvorming over de HOM loopt daarmee vertraging op.

Dat blijkt uit een memo dat het college gisteren naar de gemeenteraad heeft gestuurd. In het memo praat b&w de gemeenteraad bij over de laatste stand van zaken en de financiën rond de outlet.

7 ton

Voor de periode tot en met het sluiten van de samenwerkingsovereenkomst heeft de gemeenteraad in januari een budget van € 700.000,- beschikbaar gesteld. “Momenteel is al 4,5 ton besteed aan onder meer de verkenning van oplossingen voor de verkeersvraagstukken, de actualisatie van het DPO, het opstellen van een concept SOK, projectmanagement en samenspraak,” schrijft het college. Nu de voortgang lijkt te stagneren, trapt de gemeente op de rem. “Omdat we inmiddels over de helft van het budget zitten en de kosten willen beheersen, pakken we een aantal werkzaamheden pas weer op als de initiatiefnemers aangeven dat zij de benodigde stappen hebben genomen en klaar zijn voor het sluiten van de SOK,” aldus het college. “Tot die tijd beperken we de kosten tot het minimum.” Vooralsnog weet het college niet wanneer de besluitvorming over de SOK, de samenwerkingsovereenkomst, verwacht kan worden.

Niet haalbaar

Dat dit nog wel even kan duren bleek maandag in de raadscommissie Samenleving en Stad. De bewoners die boven het Woonhart wonen, verenigd in de Vereniging van Eigenaren (VVE) Planeten, zijn mede-eigenaren van het Woonhartcomplex. Zij lieten weten niet achter de plannen te staan. "En wij hebben geen reden om aan te nemen dat een ruime meerderheid van de eigenaren-bewoners van mening is veranderd en dus de plannen omarmen," aldus Beijlsmit van de VvE. "Instemming van de eigenaren-bewoners van de Planeten met het Programma Van Eisen en de Planning is noodzakelijk, voordat het groene licht kan worden geven voor het afsluiten van een principe overeenkomst,Het organiseren van de instemming van onze eigenaren-bewoners voor eind oktober, is gezien het huidige niveau en voortgang van het overleg, technisch niet haalbaar."

Actualisatie Distributie Planologisch Onderzoek (DPO)

Het college meldt ook dat het haalbaarheidsonderzoek (het DPO) door adviesbureau Droogh Trommelen en Partners (DTNP) op basis van de recente Koopstroomcijfers is geactualiseerd en op www.zoetermeer.nl/hollandoutletmall  gepubliceerd. Volgens het college worden in het geactualiseerde DPO de uitkomsten van het eerdere DPO herbevestigd: er is voldoende lokale en regionale marktruimte voor de ontwikkeling van de HOM.

Effecten Stadshart

Het nieuwe DPO is duidelijk over de effecten die de HOM zal hebben voor het Stadshart. "Het Stadshart zal binnen Zoetermeer te maken krijgen met de grootste effecten, zowel negatief (ombuiging bestedingen) als positief (combinatiebezoeken vanuit de HOM). Gelet op het aantal verwachte bezoekers aan de HOM en een inschatting van het aandeel HOM-bezoekers dat ook het Stadshart zal bezoeken (combinatiebezoekers) is de verwachting dat het negatieve bestedingseffect op mode- en sportwinkels gecompenseerd zal worden. Andere branches en de horeca zullen naar verwachting weinig negatieve effecten ondervinden, maar wel kunnen profiteren van combinatiebezoekers."

Effecten Dorpsstraat

Mode- en sportwinkels in de Dorpsstraat zullen naar verwachting te maken krijgen met negatieve effecten als gevolg van de HOM. "Voordelen zullen naar verwachting beperkt zijn, waardoor mode en sportwinkels in de Dorpsstraat per saldo te maken zullen hebben met een daling van bestedingen. Niet is uit te sluiten dat één of meer mode- en sportwinkels uit de Dorpsstraat verdwijnen. Gelet op ontwikkelingen in de winkelmarkt en de beperkte synergievoordelen voor de Dorpsstraat zal herinvulling lastig zijn. Andere branches en de horeca in de Dorpsstraat zullen naar verwachting weinig directe negatieve effecten ondervinden."

De effecten van de HOM op de overige winkelgebieden in Zoetermeer zullen naar verwachting beperkt blijven. Het mode- en sportaanbod in bijvoorbeeld de wijkcentra Oosterheem, Rokkeveen en Meerzicht is beperkt (maximaal enkele winkels per winkelcentrum), waardoor eventuele negatieve bestedingseffecten beperkt blijven tot een klein aantal winkels. 

 

-advertenties-

-goede doel-