Het Zoetermeerse college gaat toch een klimaatkaart maken van Zoetermeer. Met het oog op klimaatveranderingen, heeft het college toegezegd een adviesbureau in de hand te nemen om de knelpunten in Zoetermeer in kaart te brengen. Eind dit jaar zijn de resultaten bekend.

2017 10 10 2Extreme droogte en hevige regenval. Dit zijn de uitdagingen van de toekomst door het veranderende klimaat in Nederland. Om hieraan het hoofd te kunnen bieden is het belangrijk om als gemeente te weten waar de risico's in de stad zich voordoen. Die risico’s worden letterlijk in kaart gebracht. Juliette Meurs-Troch, raadslid voor Zoetermeer Vooruit: “Wij hebben samen met GroenLinks in een motie aangegeven dat door het veranderende klimaat in Nederland problemen kunnen ontstaan, ook in Zoetermeer. Het is belangrijk om zicht te hebben op die risico’s.” Zoetermeer Vooruit is blij dat het college die risico’s nu in kaart laat brengen.

Rijnland

Het Hoogheemraadschap Rijnland is al bezig met het ontwikkelen van klimaatkaarten voor de Leidse regio. Het doel van de motie was volgens Meurs-Troch, “dat het college zich liet informeren over de kosten van het opstellen van een klimaatkaart en deze (bij geringe kosten) laat uitvoeren”.

-goede doel-