SC 5593Zoetermeer krijgt er in de komende jaren 10.000 tot 16.000 extra woningen bij. Hierdoor groeit de stad met 18.000 tot 30.000 inwoners. In het Stadhuis zeggen ze dan dat Zoetermeer ‘een schaalsprong’ maakt. De manier waarop dit gebeurt is nu al onderwerp van gesprek tussen het college van B&W en de gemeenteraad.

Niet alleen het aantal huizen en inwoners gaat groeien. Het gaat bij de schaalsprong om de ontwikkeling van de hele stad. Er komt een kwaliteitsimpuls voor de binnenstad met woningen en appartementen en kwalitatief hoogwaardige uitgaansmogelijkheden. Maar ook wordt voor de hele stad geld gestoken in bereikbaarheid en parkeermogelijkheden, onderwijs, de ruimtelijke en andere voorzieningen voor het bedrijfsleven, het prettig samen leven in de stad, het groen en de duurzaamheid. Op al deze terreinen moet Zoetermeer meebewegen met ‘de schaalsprong’. Met aandacht voor de bestaande wijken en woningen.

Uitgangspunten

De gemeenteraad heeft het college van B&W gevraagd om als eerste stap een aantal uitgangspunten voor te stellen, op basis waarvan de raad verder in gesprek kan gaan met het college. Het college wil ook in gesprek met inwoners om de uitgangspunten verder uit te werken. De eerste stap werd in april gezet. In de commissie Samenleving gaven alle politieke partijen hun visie over Zoetermeer in 2040.


Hoe ziet de politiek Zoetermeer in 2040?

Klik op de logo's van de partij om hun volledige mening te lezen!

 Schaalsprong LHN logo  schaalsprong D66
Seniorvriendelijke gemeente en jongeren binden aan de stad  Wat dacht u van een duurzaam zwemparadijs?
   
 Schaalsprong zoetermeer vooruit  SP
Overkapping over de A12 in de vorm van een park Investeren in de mensen die het moeilijk hebben
   
 schaalsprong Zo Zoetermeer  schaalsprong cda
Tijd voor een Actieplan Samenleven Vernieuwende bouw: iconische bouwwerken met groen aan de gevels en misschien stadsparken op de daken
   

schaalsprong VVD

schaalsprong D66

 Niet neerleggen bij wat we hebben bereikt Waken voor megalomane wethouders, die zich alleen blindstaren op beton en bakstenen
   
schaalsprong CU SGP schaalsprong D66
Er alles aan doen om krimp en teruggang te voorkomen Rondom Zoetermeer een grootschalig metropoolpark ontwikkelen

 

-goede doel-