De SniepDe gemeenteraad van Zoetermeer heeft 15 mei ingestemd met het raadsvoorstel over de randvoorwaarden voor het woningbouwproject op locatie De Sniep. Na een lang debat werd het voorstel aangenomen, met enkele amendementen.

Aan het begin van de vergadering maakten bewoners van de gelegenheid gebruik om in te spreken en hun ongenoegen te uiten over de plannen van de gemeente. Belangenorganisatie Monoliet vindt dat er onvoldoende naar de omwonenden is geluisterd en te veel naar de projectontwikkelaar. Ook vinden zij de randvoorwaarden die door de gemeente gesteld worden te vaag en vrijblijvend. “Het is niet toetsbaar”, aldus de inspreker, “dus de ontwikkelaar kan er ook niet aan gehouden worden. De gemeente heeft zich voor het karretje laten spannen door Chronos (de ontwikkelaar)”

Ook Margot Kraneveld, PvdA, uitte in het debat haar twijfels over de randvoorwaarden. Randvoorwaarden horen volgens de PvdA van de gemeente uit te komen en weer te geven wat de bewoners in een stad op die plaats zouden willen. Kraneveld: “Chronos heeft meegeschreven aan de randvoorwaarden. Dit raadsvoorstel geeft vooral de wensen van Chronos weer.”

 

Amendementen

Het raadsvoorstel Randvoorwaarden De Sniep werd aangenomen met daarbij een drietal amendementen. Zo is vastgelegd dat de doelgroep voor de woningbouw vooral zal bestaan uit de zogenoemde empty nesters uit de wijk Buytenwegh - De Leyens, gezinnen waarvan de kinderen al uit huis zijn. Het moet een mix worden van levensloopbestendige, betaalbare en middensegment huur en/of koopwoningen.

Een ander amendement richt zich op het creëren van een opvallend en esthetisch gebouw dat past in de omgeving van Buytenwegh de Leyens. CDA-fractievoorzitter Véronique Frinking: "We streven naar een gebouw dat opvalt, maar tegelijkertijd naadloos aansluit bij de karakteristieke sfeer van de buurt. Door te spelen met verschillende gevels en hoogtes krijgt het gebouw een uniek karakter dat perfect past binnen deze omgeving."

Een amendement dat een maximum stelt aan de bouwhoogte is verworpen.

 

Meer politiek nieuws vindt u op onze politieke pagina: Politiek nieuws

-advertenties-

-goede doel-