nieuwbouw algemeenZó! Zoetermeer heeft bij burgemeester Bezuijen een Initiatiefvoorstel ingediend voor de Stedenbouwkundige Buurtvisie van Zoetermeer. Op allerlei locaties worden bewoners geconfronteerd met bouwplannen waardoor ze zich overvallen voelen. De bewoners voelen zich vaak niet gehoord wat zorgt voor veel boosheid.

Marijke van der Meer, fractievoorzitter Zó! Zoetermeer: “Dit zorgt voor veel ongenoegen in de stad. Zó! Zoetermeer denkt dat de leefbaarheid van de stad gebaat is bij draagvlak onder de omwonenden en dat bereiken we in ieder geval niet door plotsklaps met min of meer kant-en-klare plannen bij hen aan te komen.”

De partij wil dat er goed gekeken naar het betrekken van de omgeving, zowel letterlijk (straten, parken, water) als figuurlijk (omwonenden, bedrijven en organisaties) bij bouwplannen. Zó! Zoetermeer wil bij het proces rondom bouwplannen kijken naar ‘buurten’ waarbij alle belanghebbenden vanaf het begin erbij worden betrokken.

Op dit moment wordt gewerkt met kavelpaspoorten met kaders die al zijn vastgesteld vóórdat er overleg met omwonenden is geweest. Marijke van der Meer: ”Wij willen de ontwikkelingen niet per kavel te bekijken maar per buurt met daarin meerdere kavels en de omgeving waarin de locaties worden ontwikkeld.” Op deze manier worden alle belanghebbenden vanaf het begin bij de bouwplannen betrokken nog vóór er kavelpaspoorten en dergelijke worden opgesteld. Van der Meer: “Wij hopen dat voor een aantal al ingezette ontwikkelingen alsnog voor deze werkwijze gekozen kan worden en dat het ook kan dienen als input voor het verder uitwerken van de omgevingswet.”

 

Meer politiek nieuws vindt u op onze politieke pagina: Politiek nieuws

-advertenties-

-goede doel-