raadszaal 3De gemeenteraad heeft tijdens het voorjaarsdebat 29 moties aangenomen, van de 49 moties waarover werd gestemd. Het raadsvoorstel perspectiefnota 2023 is met algemene stemmen aangenomen. Het college gaat de ingediende voorstellen betrekken bij het opstellen van de begroting die in november wordt besproken.

De Perspectiefnota 2023 bevat geen nieuw beleid. Het nieuwe college is pas net geïnstalleerd en de nieuwe beleidsvoornemens voor de komende jaren staan in het coalitieakkoord Zoetermeer 2022-2026 ‘Samen doen wat nodig is’.

 

Een aantal moties werden door de gemeenteraad ingediend om Zoetermeer veiliger te maken. Zo diende de VVD de motie Campagne straatintimidatie in, om Zoetermeer aan te laten sluiten bij Den Haag waar al een campagne tegen straatintimidatie is ontwikkeld. Ook de motie om de wapenstok te behouden voor de Boa’s is aangenomen. Zoetermeerse Boa’s dragen als pilot nu een wapenstok en hebben aangegeven zich veiliger voelen met de wapenstok. Zij willen de wapenstok graag toevoegen aan de standaarduitrusting.

Een motie van de PVV moet ervoor zorgen dat de wijkagent beter bekend raakt bij de wijkbewoners, dit bijvoorbeeld door meer informatie te geven over hoe de wijkagenten te bereiken zijn en voor welke zaken je de wijkagent kunt aanspreken. Op de gemeentewebsite worden de wijkagent(en) per wijk voorgesteld met foto en contactgegevens. Van de FVD werd een motie aangenomen om de lage aangiftebereidheid na criminaliteit te vergroten.

 

Sociaal domein

De raad wil het terugdringen van de wachtlijsten van het Sociaal Domein tot een van de topprioriteiten te benoemen om de wachttijd terug te brengen naar een aanvaardbare termijn. Een motie van Zoetermeer Vooruit roept op om ouderen te helpen met het aanvragen van inkomensregelingen. Ouderen hebben vaak moeite met het vinden van de juiste informatie en maken niet altijd gebruik van inkomensregelingen terwijl zij daar wel recht op hebben. De motie vraagt het college om in kaart te brengen hoeveel ouderen geen gebruik maken van deze inkomensondersteunende regelingen, terwijl ze er wel recht op hebben en hen te ondersteunen bij het aanvragen ervan.

Ook moet snel werk gemaakt worden van het terugdringen van de achterstanden in de gemeentelijke dienstverlening, zoals bij het aanvragen van een paspoort of ander reisdocument.

 

In de wijk

Zó! Zoetermeer diende een motie in om in Buytenwegh zo snel mogelijk een tijdelijke wijkpost te maken. Buytenwegh is een aandachtswijk voor de nieuwe coalitie, een tijdelijke wijkpost zou een netwerkfunctie kunnen vervullen voor wijkpartners op het gebied van zorg en veiligheid. Daarnaast is een wijkpost een vast inlooppunt voor de mensen van de wijk waar zij dingen kunnen melden en vragen kunnen stellen. Veel bewoners van Buytenwegh missen de wijkpost, gaven zij aan op het veiligheidsoverleg voor de buurt na de schietpartij in de wijk eerder dit jaar.

De PvdA wil ook graag een Jeugdhonk in iedere wijk zodat de jeugd een fijne plek heeft om te chillen en elkaar te ontmoeten. Een eerste jeugdhonk zou in ieder geval in Buytenwegh gerealiseerd moeten worden.

Ook wil de PvdA extra geld inzetten voor de instandhouding van Biebs op school. Deze bibliotheekjes in de scholen moeten onderhouden worden en voorzien van nieuwe boeken. De motie vraagt het college om een bedrag van € 50.000,- beschikbaar te stellen voor het onderhoud.

 

Sociale huur

In twee moties roept de PVV op om statushouders geen voorrang te geven bij sociale huur en vast te houden aan Ontwikkelperspectief Bleizo-West. In plaats van statushouders voorrang te geven bij de toewijzing van sociale huurwoningen moet ingezet worden op flexwoningen, tijdelijke woningen en noodwoningen om aan de taakstelling van het huisvesten van statushouders te voldoen. In Bleizo-West worden 4.000 tot 6.000 woningen ontwikkeld volgens het Ontwikkelperspectief. De gemeente Lansingerland wil echter op korte termijn 1500 opvangplekken voor Oekraïeners maken in dit gebied.

 

Sport en bewegen

Sporten en bewegen is belangrijk om gezond te blijven. De CU-SGP diende een motie in om het makkelijker te maken om met de fiets naar het park te gaan. Bij alle met de fiets bereikbare parken en natuurgebieden in Zoetermeer moeten voorzieningen komen voor het stallen van fietsen, liefst met natuurlijke materialen. Ook zou CU-SGP graag zien dat er meer buitengymplekken of outdoor fitness komt. In coronatijd hebben veel mensen het buiten sporten ontdekt en nog steeds wordt er goed gebruik van gemaakt door inwoners. Met name op plekken waar weinig voorzieningen zijn, zoals op dit moment in het Westerpark en in hoogbouwbuurten, zouden buitengymplekken kunnen helpen om mensen meer te laten bewegen.

De PvdA wil bij de Plas van Poot de paadjes verbeteren en beter toegankelijk maken voor rolstoelgebruikers. Ook komt er aan het begin van het pad een informatiebord te staan.

Het huidige pand van de Schietsportvereniging Zoetermeer moet worden opgeknapt zodat het weer veilig te gebruiken is. Het monumentale pand is eigendom van de gemeente, maar is de laatste jaren verwaarloosd en onveilig. FVD wil de Schietsportvereniging voor Zoetermeer behouden en kijken of het mogelijk is om het gebouw te herstellen.

 

Geen gat in de Markt!

De PvdA wil met de motie Geen gat in de Markt! het gat dat ontstaan is na de sloop van het oude Stadhuis tijdelijk op te vullen. De sloop van Markt 10 heeft letterlijk een groot gapend gat achtergelaten. Een gat dat niet snel opgevuld zal worden omdat de aanbesteding voor woningbouw op deze locatie weer opnieuw moet starten. Op z'n vroegst zal de eerste paal hier pas in 2027 de grond in gaan. Op deze plek aan de Markt moet een voorlopige voorziening komen, waarbij de omwonenden betrokken worden. Er komt maximaal 100.000 euro beschikbaar vanuit het Potje van de Raad.

 

Meer politiek nieuws vindt u op onze politieke pagina: Politiek nieuws

-advertenties-

-goede doel-