IMG 2995Tijdens het raadsdebat over de Perspectiefnota is afgelopen maandag, 1 juli, een motie aangenomen om te onderzoeken of de wijkbibliotheek behouden kan worden. De motie werd ingediend door 4 partijen, D66, GroenLinks, CU-SGP en PDvZ.


De partijen willen dat de bibliotheek in de wijk de functie krijgt van 'Huis van de Wijk', waar samengewerkt wordt met andere instanties en waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten. Uit de motie: “De bibliotheekvestigingen zijn belangrijke en herkenbare plaatsen van ontmoeting in de wijken, met ruime openingstijden waar overige dienstverlening ook van kan profiteren.”
Het college gaat nu een onderzoek doen naar de haalbaarheid van de omvorming van de huidige bibliotheekvestigingen in Rokkeveen en Oosterheem naar een 'Huis van de Wijk'. Volgens de indieners van de motie zou hiermee een vergelijkbare besparing gerealiseerd kunnen worden als bij het opheffen van de twee wijkbibliotheken.

-advertenties-

-goede doel-