BoSRondom de Kinderboekenweek worden in Zoetermeer 6 nieuwe locaties geopend: op BS Noordeinde, MKC Passe Partout, BS Prins Florisschool, OBS Florence Nightingale, IKC de Waterlelie en OBS ’t Plankier. De Bibliotheek op School is een landelijke aanpak voor het primair onderwijs, een belangrijk doel is om het leesplezier te vergroten en kinderen te stimuleren om meer te lezen, op school én thuis. 

Kinderen die meer lezen, zijn beter in taal. Dit gegeven is onlangs weer eens bevestigd door onderzoek naar het verband tussen lezen en Cito-scores: kinderen die meer lezen, scoren hoger op de Cito-eindtoets! Een bibliotheek met leuke en uitdagende boeken op school helpt kinderen om meer te lezen en lezen ook leuk te vinden.

 

Leesplan

Een vast onderdeel van de Bibliotheek op School is het opstellen en werken met een leesplan. Een leesconsulent van de Bibliotheek stelt samen met de leescoördinator op school een leesplan op waarmee de school gaat werken. Voorbeelden van structurele maatregelen zijn: dagelijks 15 minuten vrij lezen, regelmatig interactief voorlezen, boekkringen, boekbesprekingen en een bibliotheekbezoek. Ook landelijke leesbevorderingsprojecten, zoals Kinderjury, De Nationale Voorleeswedstrijd en de Kinderboekenweek, maken onderdeel uit van het leesplan.

-advertenties-

-goede doel-