Zelf ervaren hoe het is om slecht te zien én te horen? Dat kan op woensdag 8 maart in de Openbare Bibliotheek van Zoetermeer. Kentalis houdt tussen 14.00 en 15.30 uur een inloopspreekuur doofblindheid in het gebouw aan de Duitslandlaan 440.

kentalis doofblindDe eerste contacten tussen de bibliotheek en Kentalis zijn vorig jaar gelegd tijdens de landelijke campagne ‘Oog en Oor voor Talent’. In deze campagne wordt aandacht gevraagd voor de talenten van mensen die niet goed kunnen horen én zien. Lokaal georganiseerde activiteiten zorgen voor meer begrip en bewustwording voor de vragen en mogelijkheden van deze mensen. Omdat in de bibliotheek het GIP (Gezondheid InformatiePunt) is en de inloopspreekuren, wordt er laagdrempelig informatie gegeven aan de bezoekers, die aanvullend is op de collectie. Kentalis heeft toen – in het kader van de campagne – gebruikgemaakt van de gelegenheid en een middag met informatie en ervaringsmaterialen gehouden in de bibliotheek.

Door als Kentalis deel te nemen aan de inloopspreekuren kan er laagdrempelig informatie gegeven over doofblindheid: dit betekent namelijk niet dat iemand helemaal doof en blind is, ook bij slecht zien en horen is al sprake van doofblindheid. Door de bezoekers te laten ervaren wat het kan betekenen om doofblind te zijn door middel van bepaalde materialen en het informeren over manieren van communicatie en tips over de communicatie, wordt er meer bekendheid gegeven aan wat doofblindheid is. En daarmee ook begrip voor iemand die slecht ziet en hoort.

-advertenties-

-goede doel-