lied onc claus

De zanggroep van ONC Clauslaan, vóór de coronacrisis. Zij gaan nu digitaal verder.

Er is nogal wat veranderd voor scholen en leerlingen in de coronacrisis. In plaats van elke dag naar school te gaan zitten de leerlingen nu thuis achter hun laptop en de leraren geven digitaal afstandsonderwijs. Het ONC werkt thuis zo goed mogelijk door in de crisis.

De eerste klus die gedaan moest worden, was voor alle eindexamenleerlingen een goede oplossing vinden. “Dit is gelukt!”, vertelt Mariet van Goch, directeur van ONC Parkdreef, “alle examenleerlingen hebben een rooster gekregen met belangrijke data en informatie over de veiligheidsmaatregelen. De eerste schoolexamens zijn al afgenomen en de komende weken volgen de andere schoolexamens, mondelingen en practica.”
De leerlingen gaan één voor één het schoolgebouw binnen, op verschillende tijden en uiteraard op gepaste afstand. Verschillende plekken in de school, en ook de gymzalen die nu leeg staan, worden gebruikt om de leerlingen veilig hun examens te laten maken.

 

Thuisonderwijs even wennen

Het thuisonderwijs was voor iedereen even wennen, zowel de leraren als de leerlingen moesten hier hun draai in zien te vinden. Teamleider ONC Clauslaan Rik Zwart bevestigt dat de leerlingen intussen hun weg in het digitale onderwijs hebben gevonden. “De achterstand wordt zo klein mogelijk gehouden. De leerlingen krijgen elke dag digitale lessen volgens rooster, zij maken hun huiswerk ook digitaal zodat de leraar kan meekijken. We merken dat het thuiswerken bij veel leerlingen juist sneller gaat en dat leerlingen sneller door de stof gaan dan op school.”
Alle mentoren hebben online momenten om contact te houden met hun klas. Het ONC probeert zo alle leerlingen goed in de gaten te houden en heeft niet de indruk dat er leerlingen ‘buiten beeld’ zijn geraakt. Van Goch: “De leerlingen doen in het algemeen goed mee; leerlingen die zorg nodig hebben zijn in beeld bij het zorgteam.”

 

Toetsen en overgang

Toetsen in de onderbouw worden in andere vormen afgenomen, met bijvoorbeeld schrijfopdrachten en werkstukken. Zwart: “Onze zorg ligt voornamelijk bij de PTA toetsen van leerjaar 3. Deze toetsen kunnen nu niet worden afgenomen. Dit zal later dit schooljaar moeten gebeuren of in het ergste geval in leerjaar 4.”
De leerlingen krijgen gewoon hun rapport en de cijfers hiervan bepalen de overgang.  Zwart: “Vanzelfsprekend houden we wél rekening met deze bijzondere periode.”

Uiteraard zijn er vakken die thuis niet gedaan kunnen worden. De digitale lessen zijn vooral gericht op de theorie. Sommige praktische onderdelen, zoals kooklessen, worden in instructiefilmpjes uitgelegd. Leerlingen gaan thuis dan aan de slag met die les en sturen een filmpje van hun resultaat weer terug naar de docent. Een kookopdracht kan bijvoorbeeld heel goed in de eigen keuken gedaan worden, maar sleutelen aan auto onderdelen wordt erg lastig thuis.


Livestream van ONC Clauslaan

Regelmatig verschijnt op Youtube een nieuwe livestream met nieuwtjes van het ONC Clauslaan. De zanggroep die al lang voor de coronacrisis aan het oefenen was op een nummer voor de paasviering, heeft dit nummer nu allemaal afzonderlijk met de mobiel ingezongen. Het nummer is te horen op de Livestream van ONC Clauslaan van 9 april.

-advertenties-

-goede doel-