20190520 8735Het College van Bestuur van de OPOZ heeft aan gegeven onderzoek te willen doen naar een manier om de leerlingen aantallen op een school te reguleren. Het actie-comité van IKC De Tjalk hoopt dat de wethouder van onderwijs, Jan Iedema, nu opnieuw wil kijken naar de uithuizing van leerlingen.

De verontruste ouders willen voorkomen dat hun kinderen volgend schooljaar naar een noodgebouw moeten in een andere wijk, bijna 2 km verderop. Maandagavond spraken de ouders weer in bij een commissievergadering van de gemeenteraad en boden het college de petitie met ruim 750 handtekeningen aan.
De ouders hebben 3 fundamentele bezwaren tegen de uitplaatsing van 100 tot 120 leerlingen. Ten eerste zijn zij bang dat het hele concept van het IKC, zoals dat nog maar twee jaar geleden opgezet werd, eraan gaat. Met het uitplaatsen van zoveel leerlingen denken zij dat de doorlopende leerlijn van 0 tot 12 en het onderlinge samenwerken niet gehaald wordt. Daarnaast maken zij zich zorgen om de verkeersveiligheid van de route naar het noodgebouw aan de Velddreef, er zitten onveilige stukken in die de kinderen zoude moeten fietsen. Daarnaast maken zij zich zorgen over de staat van het schoolgebouw aan de Velddreef, dit pand stond al op de nominatie om gesloopt te gaan worden.

 

Onderzoek naar instroombeleid

Het bestuur van de OPOZ heeft inmiddels toegezegd te willen kijken naar het instroombeleid, zij geven hierbij wel aan dat dit geen oplossing is voor de korte termijn. Op dit moment is het zo dat de OPOZ scholen leerlingen niet weigeren, ook niet als zij uit een andere wijk komen dan waar de school gevestigd is. Ed Spruijt, bestuur OPOZ: “Wij doen onderzoek naar de mogelijkheid om de leerlingenstroom te reguleren. Wij zullen dit samen met de scholenbesturen, de MR en de gemeente gaan overleggen. Het staat bij ons hoog op de agenda en wij zijn ook niet gelukkig met het huidige voorstel. Maar de OPOZ mag zelf geen geld in huisvesting steken, dus we zullen er samen in overleg uit moeten zien te komen”.

 

Deel probleem is aannamebeleid

Volgens wethouder Iedema zit een deel van het probleem in het aanname beleid: “Met het bijbouwen van noodlokalen voor de ene school veroorzaken we leegstand bij een andere school. De schoolbesturen zullen kleur moeten bekennen. Wij zijn geen voorstander voor een leerlingenstop, de vrijheid van schoolkeuze is een groot goed. Maar ongeremd blijven groeien kan ook niet”.
De wethouder staat nog steeds achter de schoolruimteverdeling zoals die eerder met de schoolbesturen is overeengekomen en ziet nog geen reden om deze aan te passen. Wel heeft de wethouder toegezegd opnieuw te zullen kijken naar de verkeersveiligheid en de route die de kinderen vanaf De Tjalk moeten rijden om naar de noodlocatie op de Velddreef te gaan.

-advertenties-

-goede doel-