bw bo IKC Klimboom 2De gemeente heeft de schoolruimteverdeling primair onderwijs voor komend schooljaar (2019-2020) bekend gemaakt. Niet alle scholen zijn blij met de verdeling, voor een aantal klassen moet worden uitgeweken naar leegstaande schoolgebouwen omdat er in de eigen school te weinig plaats is.

Knelpunten zijn bijvoorbeeld IKC Klimboom aan de Nesciohove 105-107 en IKC Tjalk aan de Kadelaan 208. Beide scholen kampen met een ruimtetekort waardoor ze niet alle kinderen in de huidige leslokalen kwijt kunnen. Twee groepen van IKC Klimboom in Buytenwegh moeten volgend jaar naar school bij t Schrijverke aan de Carry van Bruggenhove. Ouders van IKC Klimboom zijn hier niet blij mee en hebben de gemeenteraad verzocht om noodlokalen te plaatsen op de speelplaats van de school, zodat de school die net verhuisd is naar de nieuwe locatie, bij elkaar kan blijven.

Leerlingen van IKC Tjalk in de Leijens moeten nog verder weg voor hun nieuwe schoollocatie, zij moeten naar een leegstaande school aan de Velddreef 322-324 in Seghwaert. De school had al een dependance aan de Wedekindzijde bij IKC ’t Plankier, maar paste ook hier niet meer in. De afstand tussen IKC Tjalk en de nieuwe dependance in Seghwaert is 1.829 meter. Volgens het college is dit precies binnen de straal van 2 kilometer die in de verordening staat.

 

Geen noodlokalen

Het college wil geen, duurdere, noodlokalen plaatsen omdat er voldoende geschikte alternatieven te vinden zijn binnen de huidige leegstaande lokalen in de stad. Wel wordt samen met IKC Tjalk gekeken naar de fietsroute naar de dependance. De school vindt deze route onveilig en gaat knelpunten doorgeven aan de gemeente.

 

Nieuw opgeleverde gebouwen

De grootste problemen doen zich voor bij de nieuw opgeleverde gebouwen. Een nieuw schoolgebouw hoort in principe voldoende ruimte te bieden voor het opvangen van kinderen in de wijk. In de wijk Buytenwegh blijkt echter dat er veel kinderen vanuit andere wijken hier naar school gaan. Dit kan te maken hebben met het type onderwijs, het imago of het type schoolrooster, aldus de gemeente.

Met de schoolbesturen is overleg over een aanpassing in het aannamebeleid, dit is echter een oplossing voor de lange termijn. Voor de korte termijn wordt ouders nu bij inschrijving op de school al medegedeeld dat de kans bestaat dat het kind bij ruimtegebrek op een dependance geplaatst wordt.

-advertenties-

-goede doel-

-Actie(F)tas-