mz laveibosDe gemeente Zoetermeer ontvangt een bedrag van €15.753.170 vanuit het Volkshuisvestingsfonds van de Rijksoverheid. Dit helpt Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) in de Bossenbuurt bij het verduurzamen van hun woningen. Een deel van de subsidie gaat naar de verbetering van de openbare ruimte in de Bossenbuurt.

Het Volkshuisvestingsfonds vraagt ook van de gemeente een bijdrage. Dit betekent dat de gemeenteraad nog een besluit moet nemen over aanvullende financiering. Wethouder Bouke Velzen: “Deze subsidie is een flinke impuls voor huiseigenaren in de Bossenbuurt. Met de energiebesparende maatregelen kunnen we de leefbaarheid verbeteren. Dit voorkomt energiearmoede en zo dragen we bij aan bestaanszekerheid voor de kwetsbare huishoudens.”

Wethouder Ingeborg Ter Laak: “Hier ben ik onwijs blij mee. Met het geld uit het Volkshuisvestingsfonds kunnen we een typische wederopbouwwijk die kenmerkend is voor een New Town als Zoetermeer nieuw elan geven.”

Voor tien flats in de Bossenbuurt komt verduurzaming van woningen nu dichterbij. De flats hebben te maken met achterstallig onderhoud en hebben een laag energielabel. De ambitie om deze woningen te verduurzamen komt met het Volkshuisvestingsfonds makkelijker van de grond omdat het de financiële draagkracht van de VvE’s vergroot. Met de toegekende subsidie wordt het voor VvE’s in de Bossenbuurt nu mogelijk om makkelijker isolatiemaatregelen te nemen. zoals bijvoorbeeld dakisolatie, buitengevelisolatie en HR++ glas. In totaal gaat het om ruim 2400 woningen die verduurzaamd kunnen worden. Zo krijgen alle bewoners een goed geïsoleerde woning, is er minder energieverbruik, meer comfort en lagere kosten.

Openbare ruimte verbeteren

Een deel van de toegekende subsidie is bedoeld voor het verbeteren van de openbare ruimte en buurtwinkelcentrum Meerzicht. De omgeving met vele parkeerplaatsen vraagt om vernieuwing. Er zijn plannen om het winkelcentrum aantrekkelijker en beter toegankelijk te maken met meer mogelijkheden om elkaar te ontmoeten.

Gemeente Zoetermeer is blij met de toegekende subsidie. Als na de zomer ook de gemeenteraad akkoord is met de besteding van dit geld, kunnen VvE’s van de Bossenbuurt vanaf begin 2025 een aanvraag indienen.

Foto: een flat in de Bossenbuurt, het Laveibos

Elke dag het Zoetermeerse nieuws in uw mailbox? Blijf op de hoogte van het laatste Zoetermeerse nieuws en meldt u aan voor onze nieuwsbrief!

zoetermeeractief.nieuwsbrief

-advertenties-

-goede doel-