IMG 2414Bestaande bomen en struiken langs een deel van de Afrikaweg zijn verwijderd in verband met de bouw van de nieuwe stadswijk Entree. Het gaat om 22 bomen langs het gestripte gebouw van Terra Nova (oostzijde Afrikaweg 500 en verder).

 

Als stadswijk Entree, met ongeveer 4.500 nieuwe woningen, klaar is, komt er nieuwe beplanting. Onderdeel van Entree is ook de verandering van de Afrikaweg in een groene stadsstraat. De bomen die nu zijn weg gehaald, moesten wijken omdat ruimte nodig is om het voormalig kantoor Terra Nova om te bouwen naar woningen. Ook waren er twaalf bomen aangetast door essentaksterfte. Door deze ziekte vormen deze bomen een gevaar voor de veiligheid.

 

 IMG 2423  IMG 2418


Vóór de kap heeft een gediplomeerd ecoloog de groenstrook geïnspecteerd op eventueel aanwezige nesten, broedende vogels of vleermuizen. Deze dieren of nesten werden niet gevonden. De kap wordt ook uitgevoerd voordat het broedseizoen begint op 15 maart.

  Fotos oude staat bomen Terra Nova 3

Oude situatie bomen Afrikaweg

Overige bomen en struiken langs Afrikaweg

Komende jaren wordt de Afrikaweg verder aangepast. Dit vindt over verschillende jaren plaats en loopt op met de ontwikkelingen binnen Entree. De overige bomen en struiken langs de Afrikaweg blijven voorlopig staan. Uiteindelijk zal het voor de gebiedsontwikkeling Entree wel nodig zijn dat deze gekapt worden.

De toekomstige vernieuwde Afrikaweg krijgt nieuwe groene stroken langs de stadsstraat met beplanting. Deze groene loper bevat bloemrijke grasbermen en vaste planten en seizoen bloeiers. Ook komen er verschillende soorten bomen terug.

 

Méér bomen in Zoetermeer

bomen maart 23Ook in andere wijken worden op dit moment bomen gekapt, waardoor sommige inwoners zich afvragen of de belofte van het college, om méér bomen in de stad te hebben in 2026 wel gehaald zal worden. Wethouder Van der Meer, verantwoordelijk voor het bomenbeleid van de stad, heeft er alle vertrouwen in dat dit wel gaat lukken. Er worden ook veel bomen bij geplaatst. 

Vanaf begin dit jaar is het aantal bomen in de stad iedere dag bij te houden op de online bomenmeter. De bomenmeter is online te vinden op www.zoetermeer.nl/bomen  en wordt iedere dag bijgehouden. De grootste veranderingen worden verwacht in het plantseizoen van oktober tot mei. Op de bomenmeter is te zien dat het aantal bomen sinds januari met ongeveer 100 gestegen is.

Foto's: Miroslav Buhac en Jeroen Stahlecker

Elke dag het Zoetermeerse nieuws in uw mailbox? Blijf op de hoogte van het laatste Zoetermeerse nieuws en meldt u aan voor onze nieuwsbrief!

zoetermeeractief.nieuwsbrief

-advertenties-

-goede doel-