Natuurtuin 1De Natuurtuin had op de landelijke Natuurwerkdag ook dit jaar een mooie opkomst. 35 vrijwilligers werkten keihard zij aan zij om onder deskundige begeleiding diverse klussen in de Natuurtuin te klaren. Er werd vooral veel gesnoeid, ongewenste begroeiing uitgestoken en afval afgevoerd.

Een groep deelnemers heeft moerasspirea onder aan de dijk bij de ophaalbrug met de hand uitgestoken. Daar groeit namelijk al jaren een schitterende populatie van honderden moeraswespenorchissen, een inheemse orchidee. Maar de steeds sterker woekerende moerasspirea dreigt het groeigebied van de orchideeën over te gaan nemen.

Natuurtuin 2Op een andere plek is het struweel gesnoeid om struiken weer voldoende licht te geven. Mooi is ook dat samen met de vrijwilligers zaailingen van de zwarte els met kluit en al konden worden uitgestoken, die een nieuwe plek gaan krijgen in het voedselbos in de Nieuwe Meerpolder.

Vrijwilligers van de Rotary leverden onder meer een forse inspanning door een grote hoeveelheid gemaaid riet met kruiwagens naar een plek buiten de tuin te rijden, waar het klaar ligt om afgevoerd en verwerkt te worden.

Al met al hebben de vrijwilligers dit jaar weer fantastisch geholpen. De lunch werd ook dit jaar ter beschikking gesteld door AH Meerzicht.

Meer wijknieuws vindt u op onze speciale wijkpagina's!

www.zoetermeeractief.nl/mijn-wijk

-advertenties-

-goede doel-