Jacobsvlinder

Basisschool De Jacobsvlinder in Palenstein heeft in het Nationaal Onderwijsmuseum te Dordrecht de tweede plaats behaald bij de Nationale Onderwijsprijs. Kinderen van de Jacobsvlinder presenteerden een project over de Engelse les op school, geheel in het Engels.

20211110 124213Leerkracht Engels Rowin Mulder, werkzaam op basisschool De Jacobsvlinder heeft een Experiential Learning Framework ontwikkeld, wat het onderwijs naar een hoger niveau tilt. Bij zijn lessen blijven de onderwerpen dicht bij de dagelijkse belevingswereld van de leerlingen. De leerlingen zijn van begin tot eind bij de lessen betrokken. Na een korte instructie gaan ze vooral zelf aan de slag. Elk individu wordt geprikkeld zelf routinematig na te denken, vragen te formuleren, te onderzoeken, te overleggen, iets te ontwikkelen, te presenteren en te reflecteren.  

Dat deze manier van lesgeven werkt, blijkt uit het hoge niveau waarmee de leerlingen het Anglia examen jaarlijks afsluiten aan het eind van hun basisschoolperiode. Ook de recent door leerlingen van De Jacobsvlinder gewonnen Europese Speed Language Challenge getuigt van hoe succesvol dit concept werkt.  

Op woensdag 10 november mocht het project, samen met ingezonden projecten van twee andere genomineerde basisscholen, gepresenteerd worden. Tijdens de presentatie vertelden de leerlingen Danis, Ibrahim, Hasty, Raaf en Yasmine enthousiast over wat zij zelf het leukst vinden aan de Engelse les. Zo vertelden zij over de mindmaps, het avocado-project, het zelfontworpen McDonalds menu, de escaperoom en het Exit ticket. En dat allemaal op indrukwekkende wijze in het Engels!  

De jury van de Nationale Onderwijsprijs looft de inzending om de mix van leermiddelen, wat betrokkenheid en hogere leeropbrengsten brengt. In het juryrapport prijken de woorden: “Opbrengstgericht werken is belangrijk op deze school en daarin past dit project zeker. Op de website van school blijken plezier in leren, ontdekken, samenwerken en Engels en internationalisering letterlijk bovenaan te staan". 

Na de indrukwekkende presentaties mocht Basisschool De Jacobsvlinder vol trots het certificaat voor de tweede prijs van de Onderwijsprijs Zuid-Holland in ontvangst nemen.

Meer wijknieuws vindt u op onze speciale wijkpagina's!

www.zoetermeeractief.nl/mijn-wijk

-advertenties-

-goede doel-