busbaan osylaanDe raad heeft een onderzoek laten doen naar de verkeerseffecten van het opheffen van de bussluis aan de Bordeauxstraat in Palenstein en het openstellen van de busbaan voor overig verkeer. Er zijn drie mogelijke varianten onderzocht, die echter geen van alle kansrijk zijn.


Uit het onderzoek blijkt dat dit grote gevolgen heeft voor de omgeving, hoge kosten oplevert en strijdig is met het bestemmingsplan Palenstein. Openstelling zou voor een kortere route zorgen tussen het centrum van de stad en Dorp/Palenstein. Winkelend publiek zou dan gemakkelijker van het winkelcentrum in het Stadshart naar de Dorpsstraat kunnen komen. Maar openstelling zorgt volgens het rapport ook voor veel problemen.
Op dit moment maakt bus 73 gebruik van de busbaan Agathapad – Osylaan, met een frequentie van 2 per uur per richting. Per etmaal rijden er circa 30 bussen. Als de busbaan zou worden opengesteld voor ander verkeer zou dit betekenen dat het aantal verkeersbewegingen oploopt tot 5.800 of zelfs 12.500, afhankelijk van de gekozen variant.
Er zijn drie varianten onderzocht: een verbinding tussen de Osylaan en de Bordeauxstraat; een verbinding tussen de Bordeauxstraat en de Du Meelaan; en een verbinding tussen de Osylaan, Bordeauxstraat en de Du Meelaan.

Park Palenstein

Het openstellen van de busbaan zou betekenen dat er veel verkeer door Park Palenstein komt. Dit is planologisch niet zondermeer toegestaan, de bestemming van dit gebied in het bestemmingsplan is ‘groen’. Om dit te veranderen zou een bestemmingsplan wijziging, geluidsonderzoek en een verkeersbesluit nodig zijn.

 

Hoge kosten

De busbaan is nu op sommige stukken éénbaans. Om dit open te stellen voor regulier verkeer zou de weg dan ook verbreed moeten worden, en moet ook de brug bij het Agaathpad verbreed worden.
Het openstellen van de busbaan zou maar een kleine verbetering geven in de reistijd. Op dit moment is de afstand en reistijd tussen Dorp en Stadshart (afhankelijk van welke parkeerplaats je neemt) ongeveer 2,4 km/5 minuten, dit zou verkort kunnen worden tot 1,0 km/2 minuten.

 

Verkeersveiligheid

De verkeersveiligheid is een belangrijk knelpunt wanneer de busbaan een weg voor autoverkeer wordt. Fietsers van/naar de Franse wijk moeten de busbaan kruisen om op het twee richtingen fietspad te komen dat naar bestemmingen, zoals basisscholen en voortgezet onderwijs leidt. Het oversteken van de busbaan door fietsers is nu eenvoudig met maar 4 bussen in het uur. Wanneer de busbaan autoverkeer te verwerken krijgt, krijgen fietsers in de spitsperioden te maken met minimaal 600 motorvoertuigen in één uur. Voor de kwetsbare fietsers beduidend risicovoller in vergelijking tot de huidige situatie. Dit vereist aanpassingen van de fietsoversteekplaatsen om deze veilig genoeg te maken. Te wijzigen aansluitingen vereisen vergaande infrastructurele ingrepen en zeer hoge kosten.

Elke dag het Zoetermeerse nieuws in uw mailbox? Blijf op de hoogte van het laatste Zoetermeerse nieuws en meldt u aan voor onze nieuwsbrief!

zoetermeeractief.nieuwsbrief

-advertenties-

-goede doel-