oh bibliotheek2De plannen voor het realiseren van Huizen van de Wijk in Zoetermeer zijn in de koelkast gezet. Het college heeft nog wel de ambitie om in elke wijk een Huis van de Wijk te realiseren, maar zal de uitwerking hiervan niet verder oppakken, zo laat wethouder Ter Laak de gemeenteraad in een memo weten.

Er zijn al voor drie wijken, Oosterheem, Rokkeveen en Seghwaert, ondernemingsplannen opgesteld voor het realiseren van een Huis van de Wijk. Er is echter op dit moment geen geld voor en ook volgend jaar wordt niet verwachte dat de nodige financiële ruimte er dan is.


Huizen van de Wijk

Over de Huizen van de Wijk wordt al sinds het aantreden van het college in 2018 gesproken, elke wijk zou zo’n plek moeten krijgen waar organisaties samen werken en bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Begonnen zou worden met de drie pilotwijken Oosterheem, Rokkeveen en Seghwaert.
Met name de exploitatielasten van het Huis van de Wijk blijken hoog, de gemeente kan hier geen geld voor vrij maken, zonder op andere voorzieningen in de stad te bezuinigen.
Het nieuwe samenwerkingsverband, InZet, krijgt nu de opdracht om zes
inlooppunten in Zoetermeer te realiseren. Ook hier gaan partners samenwerken en deze inlooppunten kunnen mogelijk later uitgroeien tot Huis van de Wijk.


Bibliotheek

De bibliotheeklocaties in Rokkeveen en Oosterheem kunnen minimaal in 2021 en 2022 open blijven. De locatie van de bibliotheek in Oosterheem is de beste optie voor een later Huis van de Wijk en in Rokkeveen zal in samenwerking met de bibliotheek gestart worden met de ontwikkeling van deze locatie. De bibliotheek heeft zelf al plannen om in de vestiging in Rokkeveen samen te gaan werken met partners.
Ook in Seghwaert blijft de mogelijkheid open om in de toekomst door te ontwikkelen tot een Huis van de Wijk, in de ontmoetingsruimte van IKC Velddreef.

Elke dag het Zoetermeerse nieuws in uw mailbox? Blijf op de hoogte van het laatste Zoetermeerse nieuws en meldt u aan voor onze nieuwsbrief!

zoetermeeractief.nieuwsbrief

Foto: Bibliotheekvestiging in Oosterheem

-advertenties-

-goede doel-