voetpad buytenparkVoet/fietspaden in het Buytenpark zijn deze maand tijdelijk afgesloten vanwege asfalteerwerk. Op dringend verzoek van Kwaliteitsteam Buytenpark is er nu wel een alternatieve tijdelijke wandelroute.

Het Buytenpark vervult een belangrijke functie voor veel mensen in de wijk, om te wandelen en de hond uit te laten. Het deel van het park dat werd afgesloten in verband met de werkzaamheden is ook een hondenuitlaatgebied.

Woensdag 5 mei werden de toegangspaden vanuit de wijk om het park in te gaan afgesloten, maandag 10 mei zijn een aantal paden weer vrij gegeven en diverse hekken verplaatst.

 

Asfalteren

image004De afsluiting heeft te maken met het herasfalteren van de twee fietspaden door het wijkdeel van het Buytenpark: het Polderpad en het Daliepad. De brugdelen zelf worden niet geherasfalteerd.
Het Kwaliteitsteam Buytenpark had graag gezien dat er vooraf overleg zou zijn over dit soort werkzaamheden, nu zijn omwonenden en andere direct-belanghebbenden niet tevoren geïnformeerd. De gemeentelijke uitvoerder heeft per mail hierover wel excuus aangeboden aan het Kwaliteitsteam: ”Een brief bij direct aanwonenden was wel zo netjes geweest. Excuses hiervoor. Bij werkzaamheden in de woonwijken is dit wel een gebruikelijke procedure”.

Lees ook ons eerdere bericht over de afsluiting: Voetpad-Buytenpark-plots-afgesloten

-advertenties-

-goede doel-