Kleurlaan appartementencomplex 2Op de hoek Paletsingel/Kleurlaan staat de bouw van een appartementencomplex gepland. Dit is een van de versnellingslocaties op de nieuwbouwagenda van de gemeente Zoetermeer. Woningcorporatie De Goede Woning realiseert hier 62 sociale huurappartementen; deze zijn bestemd voor kleine huishoudens.

Onlangs is de grondexploitatie door de gemeenteraad vastgesteld waarmee groen licht is gegeven voor De Goede Woning om van start te gaan met de bouw. Vorig jaar zijn er participatiebijeenkomsten geweest met omwonenden en zijn een aantal van hun opmerkingen meegenomen in de aanpassing van de plannen. Zo is onder andere beter zicht bij het in- en uitparkeren gerealiseerd.

 

Woningbouw locatie Kleurlaan Paletsingel DGW 2             Kleurlaan appartementencomplex 

 

Naar verwachting wordt in september gestart met het bouwrijp maken van de grond en in oktober 2021 start vervolgens de bouw van het appartementencomplex.

 

 

Meer weten over de stand van zaken van de diverse nieuwbouwprojecten? Kijk op ons overzicht: Overzicht Nieuwbouw Zoetermeer

-advertenties-

-goede doel-