Woningbouw Voorweg NoordIn dit overzicht houden wij bij wat de status is van de diverse nieuwbouw projecten, van bestemmingsplanfase tot aanbouwfase.

 

Wijk, Projectnaam & Locatie aantal  koop/
huur
status per november 2020
De Leyens: De Sniep -  Broekwegschouw nnb nnb in ontwikkeling
Dorp: project Delftsewallen - Delftsewallen 18 nnb nnb
Dorp: project Leidsewallen A - Leidswallen 34 13 koop in aanbouw
Dorp: project Leidsewallen B - Leidswallen 36 9 koop in aanbouw
Dorp: Nieuwe Dorp - naast Nutricia 189 koop in verkoopfase
Dorp: Herenacht - Schinkelweg 8 koop in verkoopfase
Driemanspolder: Voormalig ERA gebouw - Eerste Stationsstraat 185 nnb nnb onduidelijk ivm wens gemeente voor sporthal op die locatie
Driemanspolder: Oostelijke fase 2
Van Leeuwenhoeklaan/Bijdorplaan
100 nnb in ontwikkeling
Meerzicht: Entree - Afrikaweg 4500 koop/
huur
bestemmingsplan
Meerzicht: Oostergo - Oostergo 25 huur
mix sociaal
en
midden
bestemmingsplan
Meerzicht: Patiowoningen (oude plek school) - Toverberg 5 koop in aanbouw
Meerzicht: Voorweg Noord (voormalige schooltuinen) - Voorweg  27 koop bestemmingsplan
Meerzicht: Ikaros - Zalkerbos 1 47 koop bestemmingsplan
Oosterheem: T-strook
Aletta Jacobslaan
146 koop/
huur
bestemmingsplan
Oosterheem: Parkeiland - Corsica 7 koop in verkoopfase
Oosterheem: project Hodenpijlstraat 24 huur vrije sector in renovatiefase
Oosterheem: King's park The Mansions - Martin Luther Kinglaan 84 huur
vrije sector
in ontwikkeling
Oosterheem: King's park The Gardens -  Martin Luther Kinglaan 41 huur
vrije sector
in ontwikkeling
Oosterheem: King's park North appartments - Martin Luther Kinglaan 43 koop in verkoopfase
Oosterheem: King's park South appartments - Martin Luther Kinglaan 50 koop in ontwikkeling
Oosterheem: Happy Days - Oostweg/Franklinstraat to McD 40 huur sociale sector in ontwikkeling
Oosterheem: Happy Days - Oostweg/Franklinstraat to McD 165 koop bestemmingsplan
Oosterheem: Duinparc 
project Duinveld - Thomas Moorelaan
25 koop verkoop start eind november 2020
Oosterheem: Duinparc 
project Parcveld  - Thomas Moorelaan
100 koop in ontwikkeling
Oosterheem: Weidse Weelde -
project eengezinswoningen -
Thomas Morelaan
19 koop in aanbouw
Oosterheem: Weidse Weelde -
project appartementen -
Thomas Morelaan
73 koop in ontwikkeling, verwachte start verkoop 1e kwartaal 2021
Oosterheem: Willem Dreeslaan -
Willem Dreeslaan
49 huur
vrije sector
in ontwikkeling, verwachte start bouw: zomer 2021
Palenstein: Diederik v Teilingen - 
Diederik van Teilingenlaan
63 huur sociale sector in sloopfase
Palenstein: Diederik v Teilingen 56 koop in sloopfase
Palenstein: Dirc vd Doortogelaan/Goeswijn vd Poellaan  47 koop in sloopfase
Palenstein: Dirc vd Doortogelaan/Goeswijn vd Poellaan 52 huur sociale sector in sloopfase
Palenstein: Residence du Govert - Du Meelaan 49 koop in verkoopfase
Palenstein: Stadskwartier
Jan van Beierenlaan
109 huur sociale sector in aanbouw
Palenstein: Stadskwartier -
Jan van Beierenlaan
46 huur
vrije sector
in aanbouw
Palenstein: Kwadrant B&F (park Gemini?) - Zegwaartseweg/ Van der Hagenstraat/Edisonstraat 536

mix huur
sociaal
en
vrije sector

en koop

bestemmingsplan, verwachte start bouw: 2022
Palenstein: Van Aalstlaan - 
Van Aalstlaan 24
100 nnb bestemmingsplan
Rokkeveen: ARC -  Naomigang 15 nnb in ontwikkeling
Rokkeveen: Catalpa - Bladgroen 7 koop in verkoopfase
Rokkeveen: Eleanor Rooseveltlaan nnb nnb in ontwikkeling
Rokkeveen: Juweel - Juweellaan 71 koop in aanbouw
Rokkeveen: Paletsingel 62 huur sociale sector bouw start medio 2021
Rokkeveen: Rockade - Nathaliegang 73 15 koop in verkoopfase
Rokkeveen: Plataanhout 27 huur sociale sector bouw start in 2021
Rokkeveen: Staalblauw/Reigersblauw 15 huur sociale sector oplevering december
Rokkeveen:-Zenobiagang 14 koop oplevering
december
Seghwaert: Voormalige dansschool -Akkerdreef 37 huur
midden
sector
in verhuurfase
Seghwaert: Kwadrant A - Franklinstraat nnb nnb bestemmingsplan
Seghwaert: Roggeakker  nnb huur sociale sector eerst sloop oude woningen in 1e kwartaal 2021
Seghwaert: Verzorgingstehuis t Seghe Waert - Vaartdreef nnb nnb ombouwen
naar woningen
Seghwaert: Leeuwenhoeve -Zegwaartseweg 17 koop in verkoopfase
Stadshart: - Belgielaan 50 nnb bestemmingsplan
Stadshart: Brusselstraat (Politie/Brandweergebouw) 100 nnb bestemmingsplan
Stadshart: De Kroon - centrum 27 koop opgeleverd
sept 2020
Stadshart: Denemarkenlaan (naast nieuw politiebureau) 200 nnb bestemmingsplan
Stadshart:  Engelandlaan 140 85 huur sociale sector bestemmingsplan
Stadshart: Sea Tower - Engelandlaan 270 140 huur sociale sector verwachte start sloop: 2021 Q1
Stadshart: Hartvan079 - Het Rond + Westwaarts  66 huur in aanbouw
Stadshart: Cadenza 2 - Italielaan 80 huur sociale sector in ontwikkeling
Stadshart: Cadenza 2 - Italielaan 40 koop in ontwikkeling
Stadshart: ABN AMRO gebouw - Luxemburglaan 1 nnb nnb bestemmingsplan
Stadshart: 70Lux - Luxemburglaan 2-10 143 koop/
huur
in ontwikkeling
Stadshart: Markt 10 nnb nnb bestemmingsplan, in aanbesteding
Stadshart: Nederlandlaan (naast Bovenlangs) 70 nnb bestemmingsplan

 Updated: 24-11-2020

Artikelen over deze projecten:
15 november 2020
https://www.zoetermeeractief.nl/nieuwshome/actueel/406-november-2020/19652-nieuwbouwwoningen-binnenkort-in-verkoop

17 juli 2020
https://www.zoetermeeractief.nl/nieuwshome/actueel/398-juli-2020/18938-nieuwbouwwoningen-in-zoetermeer

 

-advertenties-

-goede doel-