ruimtebaanFlexwonen is voor Zoetermeer nieuw als concept. Het zijn tijdelijke en betaalbare huurwoningen als tijdelijke oplossing voor spoedzoekers, niet als oplossing van het woningtekort. Het college ziet in project Ruimtebaan een haalbare locatie voor flexwoningen.


Bij flexwonen behouden de tijdelijke bewoners hun inschrijfduur voor een sociale huurwoning, ze mogen ook maar maximaal 2 jaar in de flexwoning blijven. Het project flexwonen Ruimtebaan dient ook als pilot om van te leren voor toekomstige locaties. De voorbereiding van het project flexwonen Ruimtebaan is opgestart, de initiatieffase loopt. De initiatieffase wordt opgevolgd door de haalbaarheidsfase, waarin het project wordt uitgewerkt in een stedenbouwkundig schetsplan, een ruimtelijk programma van eisen, een woonconcept en een financiële doorvertaling hiervan. De gemeente verwacht in juni 2021 te starten met de haalbaarheidsfase en dan ook de participatie te starten. De woningen zouden gebouwd kunnen worden vanaf maart 2022.

Belangrijkste aandachtspunten voor nader onderzoek in de haalbaarheidsfase zijn een goede aansluiting op het historische lint van de Zegwaartseweg en de groene rand aan de noordkant van Seghwaert en het oplossen van de geluidsnorm van de Randstadrail en wegen. De flexwoningen zijn modulaire zelfstandige units met een oppervlakte van 25 tot 40 m2. Dergelijke units worden veelal in de fabriek gebouwd en op locatie in elkaar gezet, het bouwproces gaat veel sneller dan bij traditionele woningen.

Ook voor de locatie van Tuyllpark onderzoekt het college de mogelijkheden van flexwoningen.

Foto: Google maps

-advertenties-

-goede doel-