palenstein straat vergeten2

Rood omkaderd het deel van de woonstraat wat nu nog in de bestemming groen ligt en hersteld moet worden

Bij nieuwbouw van woningen in Palenstein, bij het Sandrinapad, is een straat vergeten. De woonstraat kan niet worden aangelegd omdat deze voor een deel in de bestemming ‘Groen’ valt. Bewoners zouden nog maar van één kant de woning kunnen bereiken en helemaal niet bij de parkeerplaatsen kunnen komen.

De te bouwen woningen liggen ten oosten van het bestaande Sandrinapad, direct ten zuiden van de reeds gesloopte Diederik van Teilingenflat. Binnen de groenbestemming is het realiseren van een woonstraat niet toegestaan. Het nieuwe bestemmingsplan, waarin wél ruimte is voor de woonstraat, ‘2e partiële herziening Palenstein, winkelcentrum Croesinckplein e.o.’, ligt ter inzage tot en met 29 april. Vervolgens moet de gemeenteraad hier een beslissing over nemen.-advertenties-

-goede doel-