bouwsteigerHet college heeft ingestemd met de verkoop van de locatie Aletta Jacobslaan/Hugo de Grootlaan aan ontwikkelaar Van der Kooy Vastgoed. Hiermee krijgt de Zoetermeerse wijk Oosterheem binnenkort 166 nieuwe woningen.

Het gaat om 50 grondgebonden koopwoningen en 116 appartementen, waarvan 44 koopappartementen en 72 huurappartementen in voornamelijk de middenhuur. “Deze woningen leveren een mooie bijdrage aan onze ambitie om in de komende 10 tot 15 jaar tenminste 700 woningen per jaar bij te bouwen”, zegt wethouder Margreet van Driel. “Dit project bestaat uit koop- én huurwoningen en dat is goed voor de doorstroming binnen de woningmarkt van Zoetermeer.”

Met name de bouw van appartementen heeft lange tijd vrijwel stilgelegen, waardoor er te weinig doorstroming naar appartementen mogelijk is. Dit project brengt hier verandering in.

 

Planning

Van der Kooy Vastgoed heeft de omgevingsvergunning voor de eerste fase aan de Hugo de Grootlaan in december 2020 ingediend. De volgende stap is de besluitvorming over de ruimtelijke procedure. Als alles volgens de planning verloopt, kan de bouw van de eerste fase in 2022 starten. De raad neemt naar verwachting in april een besluit over het voorontwerp bestemmingsplan, deze kan bij goedkeuring dan in november 2021 vastgesteld worden. Er wordt geen participatie op het voorontwerpbestemmingsplan gehouden, op een eerder moment, namelijk in het kader
van het bouwplan heeft er al participatie plaatsgevonden. Naar aanleiding van dit participatietraject zijn de vijf appartementengebouwen zover als mogelijk tot aan de Randstadrail opgeschoven. Ook werd de maximale hoogte van de eengezinswoningen beperkt tot drie bouwlagen.

 

Meer informatie over het project is te vinden op: www.zoetermeer.nl/alettajacobslaan-hugodegrootlaan  en www.vdk.nl/nl/projecten 

Meer lezen over woningbouwprojecten in Zoetermeer? Kijk op Overzicht-nieuwbouw

 

-advertenties-

-goede doel-