mvb2020 03 25 1099De Nicolaasparochie gaat vanaf dit weekend  voedsel inzamelen in de Nicolaaskerk aan de Dorpstraat voor de Voedselbank in Zoetermeer. Uit cijfers van de gemeente Zoetermeer blijkt dat in Zoetermeer één op de vijf huishoudens op of onder de armoedegrens leeft.

Er is in Zoetermeer dus een reëel armoedeprobleem. In Zoetermeer zijn honderden gezinnen afhankelijk van de Voedselbank. De vrijwilligers bij de voedselbanken delen elke week eten uit aan mensen die dat tijdelijk hard nodig hebben.

 

De Nicolaasparochie door de jaren heen

De Nicolaasparochie in Zoetermeer heeft al een lange traditie met het helpen van medemensen, ook al in de Tweede Wereldoorlog. In de kerken baden de mensen om vrede en veiligheid. Niemand in Zoetermeer stierf van de honger, voedselhalers uit de omringende steden werden vaak geholpen met eten en er werden zelfs 80 kinderen uit de Haagse Jeroenparochie in Zoetermeerse gezinnen opgenomen. In 1948 werd de belofte uit 1944 ingelost: er werd een Mariabeeld achter in de kerk geplaatst, nog te zien in het huidige Mariaportaal. Ook het prachtige glas-in-loodraam herinnert aan die periode. In de afgelopen decennia zijn in de Nicolaasparochie veel activiteiten georganiseerd en bijdragen geleverd voor de Zoetermeerse samenleving en aan organisaties zoals de Voedselbank.

 

Midden in de samenleving

“De Nicolaasparochie wil nu nog steeds een kerk van nabijheid zijn”, aldus Diaken Ronald van Berkel. Hij vervolgt: “We willen een parochie zijn met maatschappelijke betrokkenheid en hulp bieden voor mensen in Zoetermeer die dat nodig hebben, we willen een kerk zijn met handen en voeten midden in de samenleving.”

Zo zijn er ook plannen om vaker inzamelingen voor de Voedselbank te houden, bijvoorbeeld bij supermarkten en in winkelcentra. Ook bestaat er al langere tijd de wens om een diaconaal centrum op te richten, waar laagdrempelig hulp kan worden geboden, samen met andere geloofsgemeenschappen, gemeente en maatschappelijke organisaties.
“We zijn blij met het initiatief van de Nicolaasparochie”, aldus Ronald Spaan van de Voedselbank Zoetermeer. “Er bestaat veel behoefte aan producten voor de voedselpakketten die we samenstellen. Zeker in deze corona tijd kunnen we alle hulp gebruiken. We hopen op een lange vruchtbare samenwerking waarmee we vele gezinnen een beetje extra kunnen helpen.”

 

Voedsel en goederen doneren - Mariaportaal

Het Mariaportaal van de Nicolaaskerk, Dorpstraat 24, is elke dag geopend van 9:30 – 16:00. Vaak komen mensen om een kaarsje op te steken of even bij te komen. In het Mariaportaal zullen manden staan waarin door iedereen goederen gedoneerd kunnen worden. Het gaat voornamelijk om houdbaar en voedzaam voedsel en een aantal producten voor persoonlijke verzorging. Er hangen lijsten van de Voedselbank met producten waar het meest behoefte aan is. Deze producten zullen dan door vrijwilligers van de Parochie naar de Voedselbank worden gebracht.

 

Foto – Nicolaaskerk, Mike van Bemmelen

Elke dag het Zoetermeerse nieuws in uw mailbox? Blijf op de hoogte van het laatste Zoetermeerse nieuws en meldt u aan voor onze nieuwsbrief!

zoetermeeractief.nieuwsbrief

-advertenties-

-goede doel-