De grote politieke partijen in Zoetermeer gaven onlangs aan, dat ze na de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart niet willen besturen met nieuwkomer PVV (Partij Voor de vrijheid, met als landelijk boegbeeld Geert Wilders en met als Zoetermeerse lijsttrekker Jeremy Mooiman). Zoetermeer Actief vroeg de lezers of zij dat verstandig vinden.

raadzaalRuim 2500 lezers bekeken de vraag. Er kwamen 24 inhoudelijke reacties. Opvallend is dat de meeste mensen vinden dat de democratie wordt ondermijnd als de partijen niet met elkaar om de tafel gaat zitten.

Regina: “De mensen kiezen. De politiek dient dat te respecteren. Waar blijft de democratie anders?” Bernadette is het daarmee eens. “Vrijheid van meningsuiting staat voorop toch? Dus ook zij hebben dat recht. Wil je  niet samen met de PVV besturen, dan moet je stoppen met je partij want dan ben je niet democratisch.” John verwacht dat de grote partijen er misschien spijt van krijgen dat ze dit nu al zo vertellen. Solyom schrijft: “De PVV is een toegestane en gevestigde partij! Waarom uitsluiten? Uitsluiten is niet democratisch en geeft vermoeden van een partijkartel.”

Vincent snapt wel waarom de ‘serieuze politieke partijen’ niet met de PVV willen samenwerken: “In het verkiezingspeogramma van de PVV voor de afgelopen landelijke verkiezingen van twee A4-tjes stonden NUL oplossingen. Alleen een paar kwaaie, ondoordachte zinnen die voor politiek moesten doorgaan.”

Mourad is een van de weinigen die tegenstander is van samenwerking. “Men heeft het recht om op de PVV te stemmen en de PVV heeft het recht om zijn mening te uiten. Maar waarom zouden andere partijen verplicht zijn om met de PVV samen te werken? Het is juist netjes dat zij voor de verkiezingen openheid geven over wat men van ze kan verwachten. Nu is het aan de kiezer om te besluiten of ze op de partijen stemmen die weigeren om met de PVV samen te werken.”

Rene heeft  een heel andere visie op de vraag: “Laten we hopen dat de PVV overal 51% of meer krijgt, dan hoeft men niet samen te werken met andere partijen.” Renee tot slot is benieuwd of de partijen na de verkiezingen – ‘als de PVV gaat regeren’ – nog steeds zullen zeggen dat ze niet mee willen doen.

De volgende lezersvraag gaat over het nieuwe Stadhuis-Forum. Zie onze Facebookpagina komende zaterdag.

Tekst Christa van der Hoff

-advertenties-

-goede doel-