Het Van der Valk concern heeft plannen voor de bouw van een hotel, restaurant, casino en bioscoop aan de Zilverstraat in Zoetermeer. Dat blijkt uit een memo dat het Zoetermeerse college naar de raad heeft gestuurd. “Het college is sinds kort in gesprek met het Van der Valk concern over deze locatie.”

Toekan FC 2Van der Valk onderzoekt op dit moment de haalbaarheid van dit project. “Voor Van der Valk is de haalbaarheid mede afhankelijk van de uitkomst van de Gunningsprocedure Speelautomatenhal.” In deze procedure wordt bepaald wie er in Zoetermeer een casino mag openen. Van der Valk wil dat niet zelf doen, maar dat overlaten aan een exploitant. Het college heeft Van der Valk aangeboden de grond gedurende zes maanden te reserveren. In die tijd kan Van der Valk onderzoeken of  “het haalbaar is haar concept en programma op de locatie Zilverstraat te realiseren,” aldus het college.

Veel gebeuren

De uitkomst van het onderzoek is verre van zeker. Zo moet de gemeente het bestemmingsplan veranderen en Van der Valk een omgevingsvergunning zien te bemachtigen. “In dat geval komen wij ook bij u (de gemeenteraad, red) terug voor besluitvorming over de eventuele wijziging van de inhoudelijke en financiële kaders van het project Lansinghage.”

-advertenties-

-goede doel-