zwemverbodAl 5 jaar is er in de zomer overlast van blauwalg in de Zoetermeerse Plas. Ultrasone boeien, geplaatst door LG-Sonic, verminderen de groei van de blauwalgen, maar konden niet verhinderen dat er deze zomer weer blauwalg waarschuwingen waren voor het Noord-Aa strand. Toch blijft het college optimistisch.

Er wordt op dit moment een evaluatie van de werking van de boeien opgesteld over de jaren 2016 en 2017. Volgens het college is al wel duidelijk dat de boeien heel goed de groei van de algen in beeld brengen. Ook is al goed te zien dat de algen toenemen als er meer water in de Zoetermeerse Plas wordt gepompt. Uit de meetgegevens blijkt dat de boeien wel de algengroei verminderen, maar onvoldoende.

Het huidige watersysteem pompt veel voedselrijk water in de Zoetermeerse Plas, hierdoor groeien de algen sneller. De gemeente is in overleg met het Hoogheemraadschap Rijnland om de Noord Aa omwille van de Kader Richtlijn Water (KRW) te ontlasten. Het watersysteem van de westelijke stedelijke polders zal dan omgekeerd worden. Er stroomt dan water vanaf een andere richting in waardoor er minder tot geen voedselrijk water op de Zoetermeerse Plas wordt ingelaten. Dit zou volgens het college veel verbeteren in de overlast van blauwalg.

Hoop op verbetering

De proef met de LG-Sonicboeien zal worden voortgezet. Daarnaast start in 2018 een nieuwe proef waarbij de werking van waterstofperioxide wordt uitgetest. Dit in het kader van een onderzoek van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) naar bestrijding van blauwalgen door het toepassen van waterstofperoxide, waar Zoetermeer al sinds 2015 aan mee doet.

Met de veranderingen in de invoer van water, het blijven inzetten van de LG-Sonicboeien en de proef met waterstofperoxide hoopt het college de zomerse plaaggeest eindelijk de kop in te drukken. “Maar”, zo zeggen zij, “Blauwalg is een natuurverschijnsel en kan dan nog steeds voorkomen.”

-advertenties-

-goede doel-