programmerenHet schoolteam van de openbare basisschool 't Plankier in de Leyens voegt dit schooljaar een nieuwe vaardigheid toe aan het lesaanbod. Programmeren behoort tot een van de 21e eeuwse vaardigheden, zodat zij succesvol deel kunnen nemen in de maatschappij van de toekomst.


Nieuwe start

Vorig schooljaar startte Lesley Vervaart als directrice op openbare basisschool 't Plankier in de Leyens. "Na onze eerste bijeenkomst met het schoolteam kwamen we al gauw met de vraag hoe 't Plankier zich kan onderscheiden tussen de andere basisscholen in de wijk", vertelt Lesley. Momenteel heeft de Leyens vier basisscholen, te weten OBS de Tjalk, christelijke basisschool Prinses Margriet, katholieke basisschool de Elzenhoek en OBS 't Plankier.

Na een aantal gesprekken koos het schoolteam voor 21e eeuwse vaardigheden. Deze vaardigheden, ook wel 21st century skills genoemd, zijn competenties die leerlingen nodig hebben om succesvol deel te nemen in de maatschappij van de toekomst. Lesley vertelt verder: "Is het van belang dat onze leerlingen bij bijvoorbeeld geschiedenis belangrijke jaartallen weten, of dat zij leren hoe ze die informatie op kunnen zoeken? Onze visie op toekomstgericht onderwijs willen we dit schooljaar toepassen in onze klassen."


Programmeren

Het schoolteam wil programmeren toevoegen in het lesaanbod in het kader van toekomstgericht onderwijs. Hierbij gaat het niet om computerprogrammeren maar om een denkwijze. Programmeren is een vaardigheid waarmee kinderen leren stapsgewijs te denken. Deze opdrachten worden ook in groepen gedaan, waardoor de leerlingen leren samenwerken om samen tot een goed eindresultaat te komen. Zij leren dat iedereen in de groep een eigen rol heeft, zoals de denker, de uitvoerder en de ondersteuner. Dit schooljaar wil 't Plankier gaan experimenteren door deze vaardigheid in de leerlijn van de groepen 1 t/m 8 toe te voegen. In de onderbouw maken ze kennis met programmeren en passen deze vaardigheid meer toe in opdrachten in de bovenbouw.

De bedoeling is dat de leerkrachten zelf het programmeren verwerken in hun lesaanbod. Tot slot laat Lesley weten: "Wij willen de leerlingen deze vaardigheid meegeven omdat de technologie├źn continu veranderen en wij zien dit als een meerwaarde voor onze leerlingen en voor onze school."


Workshop programmeren

De leerkrachten van basisschool 't Plankier maakten vlak na de zomervakantie kennis met het programmeren tijdens een workshop. Zij hebben er veel geleerd en hopen deze vaardigheid op een leerzame en leuke manier over te kunnen dragen aan de leerlingen. 

 

 Tekst: Claudia Smit

-advertenties-

-goede doel-